Provided by: kde-l10n-da_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    qtdoc - Åbn en Qt-hjælpeside i Konqueror

SYNOPSIS

    qtdoc [klassenavn]

BESKRIVELSE

    qtdoc åbner en Qt™-hjælpeside i Konqueror. Hvis klassenavn
    angives, åbnes hjælpsiden for klassen. Ellers åbnes  Qt™’s
    hovedhjælpeside. klassenavn er versalfølsomt.

    Værktøjet er en del af KDE’s programmeludviklingsmiljø.

MILJø

    QTDIR Kataloget hvor Qt™ er installeret. Hovedhjælpsiden for
       Qt™ forventes at findes i $QTDIR/doc/html/.

EKSEMPLER

    For at vise hjælp for klassen QString:

       qtdoc QString

SE OGSå

    kdedoc(1), assistant(1)

FORFATTERE

    Denne manualside er skrevet af Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

                8. april, 2003            QTDOC(1)