Provided by: xcftools_1.0.7-1_i386 bug

NAVN

    xcfinfo - vis oplysninger om xcf-filer fra GIMP

OVERBLIK

    xcfinfo [ flag ] filnavn

BESKRIVELSE

    xcfinfo er et kommandolinjeværktøj til at vise oplysninger om indholdet
    af billedfiler i XCF-formatet som bruges af gimp(1), især vedførende
    billedets lag.

FLAG

    -h, --help
        Udskriv en oversigt over flag og kommandolinjesyntaks, og
        afslut med kode 0.

    -j, --bzip
        Gør det samme som -Z bzcat. Vælges automatisk hvis filnavnet
        slutter med bz2.

    -u, --utf8
        Brug  den  rå  UTF-8-repræsentation fra XCF-filen til at
        sammenligne og vise lagnavne. Normalt forsøger programmet at
        transkribere  lagnavnene  til det tegnsæt der angives af
        lokalitetsinstillingen.

    -v, --verbose
        Giv fremgangsbeskeder til standardfejl undervejs.

    -V, --version
        Skriv versionsnummeret for xcftools til standarduddata, og
        afslut med kode 0.

    -z, --gzip
        Gør det samme som -Z zcat. Vælges automatisk hvis filnavnet
        slutter med gz.

    -Z kommando, --unpack kommando
        Angiv en kommando som inddatafilen skal behandles af før den
        kan fortolkes som XCF-fil. Kommandoen bliver startet som
        kommando  filnavn,  og  skal  skrive  sit  resultat  til
        standarduddata.  Bemærk  at  kommando ikke kan indeholde
        argumenter. Hvis filnavnet ender på gz eller bz2, vil et
        udpakkeprogram blive valgt automatisk; dette kan slås fra ved
        at angive -Z cat (hvilket bliver optimeret så der ikke faktisk
        bliver startet end cat(1)-proces).

UDDATA

    Oplysninger om billedet bliver udskrevet til standarduddata i et fast
    format. Første linje indeholder generelle oplysninger om XCF-filen:

    - Versionen af filformatet

    - Størrelsen af lærredet

    - Billedtilstanden (farver, gråtoner eller indekseret)

    - Antal lag

    - Den interne komprimeringsalgoritme

    Efter denne linje følger én linje for hvert lag:

    1) Tegnet + hvis laget er synligt, - ellers

    2) Lagets størrelse og position

    3) Lagets pixelformat, herunder om laget har en alfakanal.

    4) Lagtilstanden, samt ugennemsigtigheden (hvis den ikke er 100%), og
     /mask hvis laget har en aktiv lagmaske.

    5) Lagets navn.

AFSLUTNINGSKODER

    Her er de mulige afslutningskoder fra xcfinfo:

    0  Alt OK

    20  Gal kommandolinjesyntaks.

    21  Den angivne XCF-fil findes ikke eller kan ikke læses.

    123 XCF-filen indeholder egenskaber som xcftools ikke forstår. (Der
      er så vidt vides ingen måde at få Gimp til at skrive en XCF-fil
      som medfører denne aflutningskode. Lad venligst forfatteren vide
      det hvis du opdager én).

    125 XCF-filen er beskadiget eller ugyldig.

    126 Det lykkedes ikke at udføre udpakkeprogrammet (eller det blev
      dræbt undervejs).

    127 Uventet I/O-fejl, interne fejl og lignede "umulige" situationer.

    Hvis et udpakkeprogram stopper med en fejlkode, bliver denne kode også
    xcfinfos afslutningskode.

FORFATTER

    xcfinfo og denne  manualside  er  skrevet  af  Henning  Makholm
    <henning@makholm.net>.

SE OGSÅ

    xcf2pnm(1), xcf2png(1)