Provided by: xcftools_1.0.7-1_i386 bug

NAVN

    xcfview - fremvis xcf-filer fra GIMP

OVERBLIK

    xcfview [ flag ] filnavn [ lagnavne ]

BESKRIVELSE

    xcfview is a wrapper script that uses xcf2png(1) or xcf2pnm(1) (q.v.)
    to flatten an XCF image and then displays the flattened image using a
    PNG or PPM viewer found using xdg-open(1) from the xdg-utils package.

FLAG

    Every command-line parameter to xcfview will be passed through to the
    underlying xcf2png or xcf2pnm command. Because it is not certain which
    converter will be used, the options given should be ones that make
    sense for both of these.

    --mask Aktivér lagmasken.

    --mode mode
        Vælg lagtilstanden (fx Normal eller LægTil).

    --nomask
        Deaktivér lagmasken.

    --opacity n
        Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt) til
        255 (helt ugennemsigtig).

    --percent n
        Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt) til
        100 (helt ugennemsigtig).

    -A, --force-alpha
        Konstruér en triviel gennemsigtighedskanal selvom billedet er
        fuldstændig ugennemsigtigt.

    -b farve, --background farve
        Giv  gennemsigtige  partier  af  billedet  denne  farve.
        Baggrundsfarven kan angives hexadecimalt som #rrggbb eller
        #rgb, eller med et X11-farvenavn (sidstnævnte virker kun hvis
        der  kan  findes  en  database  med  farvenavne  i  en
        standardplacering).

    -c, --color, --colour
        Brug  RGB-format for uddata selvom der er mere kompakte
        alternative formater.

    -C, --autocrop
        Placer det konvertede område af billedet til så det netop
        dækker alle de synlige (eller valgte) lag. Billedet kan blive
        større eller mindre end lærredet, afhængigt af de synlige lags
        størrelse og placering.  (Bemærk at tilskæringen ikke tager
        hensyn til indholdet af lagene).

        Normalt vil det konverterede område være det samme  som
        XCF-lærredet.

    -D, --dissolve
        Foretag et "opløs"-skridt for at udrydde delvis gennemsigtighed
        i det fladgjorte billede.  Hvis -b-flaget også gives, sker
        dette før baggrundsfarven påføres.

    -f, --full-image
        Start med at fladgøre hele billedet til RAM, og analysér så
        billedet før detaljerne i uddataformatet bliver besluttet (fx
        om gråtoner er tilstrækkeligt til at repræsentere billeder).
        Hvis dette flag ikke gives, vil programmet nøjes med at
        fladgøre en enkelt række "fliser" (af højden 64 pixels) ad
        gangen.

    -g, --gray, --grey
        Repræsentér uddata som gråtoner selv hvis det  er  rent
        sort/hvidt.  Stop med afslutningskode 103 hvis der mødes nogen
        farvede  pixels.  Dette  bliver  valgt  automatisk  hvis
        uddatafilens navn ender på .pgm.

    -G, --for-gif
        Påstå at der ikke er nogen delvist gennemsigtige pixels i
        uddata (hvilket muliggør en effektivere repræsentation af
        gennemsigtighed i uddata). Stop med afslutningskode 102 hvis
        der alligevel findes nogen delvist gennemsigtige pixels.  Hvis
        -b-flaget også gives, handler denne test om om der er delvist
        gennemsigtige pixels over den angivne baggrund.

    -h, --help
        Udskriv en oversigt over flag og kommandolinjesyntaks, og
        afslut med kode 0.

    -j, --bzip
        Gør det samme som -Z bzcat. Vælges automatisk hvis filnavnet
        slutter med bz2.

    -o filnavn, --output filnavn
        Skriv det konverterede billede til filnavn i stedet for til
        standarduddata.

    -O x,y, --offset x,y
        Forskyd det konverterede billede fra det øverste venstre hjørne
        af XCF-lærredet. Bruges normalt sammen med -S.

    -S bxh, --size bxh
        Beskær det konverterede billede til bredde b og højde b.

    -T, --truecolor
        Brug fuldt RGB-farverum til at fladgøre indekserede billeder.
        Hvis dette flag ikke gives, vil xcfview efterligne Gimps
        nuværende princip, hvor gennemsigtigheden af  hver  pixel
        afrundes  til  enten  "helt  gennemsigtig"  eller  "helt
        ugennemsigtig", og fortolke alle lagtilstande som Normal.

    -u, --utf8
        Brug den rå UTF-8-repræsentation fra  XCF-filen  til  at
        sammenligne og vise lagnavne. Normalt forsøger programmet at
        transkribere lagnavnene til det tegnsæt der  angives  af
        lokalitetsinstillingen.

    -v, --verbose
        Giv fremgangsbeskeder til standardfejl undervejs.

    -V, --version
        Skriv versionsnummeret for xcftools til standarduddata, og
        afslut med kode 0.

    -z, --gzip
        Gør det samme som -Z zcat. Vælges automatisk hvis filnavnet
        slutter med gz.

    -Z kommando, --unpack kommando
        Angiv en kommando som inddatafilen skal behandles af før den
        kan fortolkes som XCF-fil. Kommandoen bliver startet som
        kommando  filnavn,  og  skal  skrive  sit  resultat  til
        standarduddata.  Bemærk at kommando  ikke  kan  indeholde
        argumenter.  Hvis filnavnet ender på gz eller bz2, vil et
        udpakkeprogram blive valgt automatisk; dette kan slås fra ved
        at angive -Z cat (hvilket bliver optimeret så der ikke faktisk
        bliver startet end cat(1)-proces).

AFSLUTNINGSKODER

    Afslutningskoden er 0 hvis alt gik godt. Opstår der fejl, vil
    afslutningskoden være forskellig fra 0; den præcise værdi kan enten
    komme fra konverteringsprogrammet eller fra fremviserprogrammet.

FORFATTER

    xcfview og denne  manualside  er  skrevet  af  Henning  Makholm
    <henning@makholm.net>.

    Parts of the script originate from the run-mailcap(1) script by Brian
    White <bcwhite@pobox.com> but are superseded by the Debian specific
    changes of Jan Hauke Rahm <info@jhr-online.de> (to make use of
    xdg-utils).

SE OGSÅ

    xcf2pnm(1), xcf2png(1), xdg-open(1)