Provided by: wesnoth-server_1.6a-3ubuntu1_i386 bug
 

NAVN

    wesnothhd - Kampen om Wesnoth flerspiller netværksdæmon
 

SYNOPSIS

    wesnothd [-dv] [-c sti] [-p port] [-t nummer] [-T nummer]
    wesnothd -V
 

BESKRIVELSE

    Håndterer  flerspillers-sessioner  af  Kampen  om  Wesnoth.  Se
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration for hvilke kommandoer
    serveren accepterer via wesnoth-klienten (/query ...) eller fifoen.
 

TILVALG

    -c, sti, --config sti
        fortæller wesnothd hvor den skal finde konfigurationsfilen. Se
        afsnittet SERVERINDSTILLING nedenfor for syntaks. Du kan hente
        konfigurationen ved at sende SIGHUP til serverprocessen.
 
    -d, --daemon
        kør wesnothd som en dæmon.
 
    -h, --help
        fortæller dig hvad kommandolinje-tilvalgene gør.
 
    --log-level=domain1,domain2,...
        indstiller strenghedsniveauet på fejlsøgningsdomænerne. all kan
        bruges til alle fejlsøgningsdomæner. Tilgængelige niveauer:
        fejl, advarsel,info, fejls  gning.   Som  standard  bruges
        fejl-niveauet og info-niveauet for server-domænet.
 
    -p, port, --port port
        tildeler serveren til den specificerede port. Hvis ingen port er
        specificeret vil port 15000 blive anvendt.
 
    -t, nummer, --threads nummer
        indstiller det maksimale antal af ventende tråde til netværk I/O
        til n (standard: 5, maks: 30).
 
    -T nummer, --max-threads nummer
        indstiller det maksimale antal af tråde som bliver lavet.  Hvis
        den sættes til 0 vil der ikke være en begrænsning (standard: 0).
 
    -V, --version
        viser versionsnummer og afslutter.
 
    -v, --verbose
        tænder for mere uddybende log.
 

SERVERINDSTILLING

  Den generelle syntaks er:
    [tag]
 
        nøgle="værdi"
 
        nøgle="værdi,værdi,..."
 
    [/tag]
 
  Globale n  gler:
    ban_save_file
        Fuld eller relativ sti til en (gzip-pakket) fil som serveren kan
        læse og skrive til. Karantæner vil blive gemt i denne fil, og
        indlæst når serveren startes igen.
 
    connections_allowed
        Antallet af tilladte forbindelser fra samme IP. 0 betyder uen‐
        delig. (standard: 5)
 
    disallow_names
        Navne som ikke accepteres af serveren. ‘*’ og ‘?’ fra wildcard
        mønstre er understøttet. Se glob(7) for flere detaljer.  Stan‐
        dardværdier  (anvendes  hvis  intet  er  anført)  er:
        *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
 
    fifo_path
        Stien til fifoen som du kan sende serverkommandoer til (svarende
        til /query ... fra wesnoth). Hvis den ikke er angivet er stan‐
        dard   den   angivne   compile-time   sti   (standard:
        /var/run/socket/wesnothd/socket).
 
    max_messages
        Antallet af tilladte beskeder i messages_time_period. (Standard:
        4)
 
    messages_time_period
        Tidsperioden (i sekunder) hvor beskeders flooding registreres.
        (Standard: 10 sekunder)
 
    motd  Dagens besked.
 
    passwd Adgangskoden der giver administratorrettigheder. Starter normalt
        med ‘admin ’.
 
    restart_command
        Kommandoen som serveren anvender til at starte en ny serverpro‐
        ces via ‘restart’-kommandoen. (kan alene sendes via fifoen.)
 
    versions_accepted
        En kommasepareret liste af versionsstrenge som accepteres af
        serveren. ‘*’ og ‘?’ er understøttet.  (standarder for de
        tilsvarende wesnoth versioner)
        Eksempel: versions_accepted="*" acceptere enhver versionsstreng.
 
  Globale m  rker:
    [redirect] Et mærke som specificerer en anden server hvortil visse
    klientversioner omdirigeres.
 
        host  Adressen på serveren der omdirigeres til.
 
        port  Forbindelsesport.
 
        version
           En kommasepareret liste af versioner som omdirigeres.
           Fungerer på samme måde som versions_accepted i forhold
           til wildcard patterns.
 
    [ban_time] Et mærke der kan definere praktiske nøgleord for midler‐
    tidige længder af karantænetider.
 
        name  Navnet der refererer til karantænetiden.
 
        time  Definiton af tidslængden. Formatet er: %d[%s[%d%s[...]]]
           hvor %s er s (sekunder), m (minutter), h (timer), D
           (dage), M (måneder) eller Y (år) og %d er et tal.  Hvis
           ingen tidsændrer er angivet anvendes (m) minutter. Eksem‐
           pel: tidslængde="1D12h30m" medfører en karantænetid på 1
           dag, 12 timer og 30 minutter.
 
    [proxy] Et mærke som fortæller serveren den skal fungere som en proxy
    og og videresende den forbundne klients forespørgsler til den specifi‐
    cerede server. Accepterer de samme nøgler som [redirect].
 

FORFATTER

    Skrevet af David White <davidnwhite@verizon.net>. Redigeret af Nils
    Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> og Soliton <soli‐
    ton.de@gmail.com>.  Denne manualside blev først skrevet af Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Besøg den officielle hjemmeside: http://www.wesnoth.org/
 

OPHAVSRET

    Ophavsret © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Dette er fri programmel; programmellet er udgivet under GPL version 2,
    der er offentliggjort af Free Software Foundation. Der er ingen
    garanti; selv ikke for at spillet virker eller kan bruges til en
    konkret formål.
    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)