Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    cheatmake - Käsu make libavariant teatud failide ehitamatajätmiseks

SYNOPSIS

    cheatmake [hidechangefail] [show] [whyfail]

KIRJELDUS

    cheatmake aitab säästa aega ümberkompileerimisel. See petab ära käsu
    make ja laseb sel vahele jätta failid, mis ei ole mingeid erilisi
    muutusi üle elanud. Seda saab kasutada näiteks siis, kui muudad failis
    kommentaari, aga mitte tegelikku koodi.

    See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

VõTMED

    hidechange fail
       Peidab tõsiasja, et faili on muudetud, määrates selle ajatempli
       varsemaks. Kasuta seda võimalust äärmise ettevaatusega!

    show  Näitab failide nimekirja, mida make peab ümber ehitama.

    why fail
       Selgitab, miks make peab faili ümber ehitama.

KESKKOND

    Kui lähtekataloog on ehituskataloogist erinev, tuleb määrata üks (aga
    mitte mõlemad) järgnevatest muutujatest. Kui ehituskataloog on lihtsalt
    lähtekataloogi  alamkataloog,  tuleks  kasutada lihtsamat muutujat
    OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
       Osutab,  et  ehituskataloog  on  lähtekataloogi  määratud
       alamkataloog.  Kui  näiteks  lähtekataloog  on  kdesdk  ja
       ehituskataloog  kdesdk/obj-i386-linux,  tuleb   OBJ_SUBDIR
       väärtuseks määrata obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       sed-avaldis,    millega   teisendatakse   lähtekataloog
       ehituskataloogiks.   Kui   näiteks   lähtekataloog   on
       kdesdk/obj-i386-linux, tuleb OBJ_REPLACEMENT väärtuseks määrata
       s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VAATA KA

    make(1)

AUTORID

    cheatmake’i  kirjutas  David  Faure  <faure@kde.org>.  Käesoleva
    manuaalilehekülje  kirjutas  Ben  Burton  <bab@debian.org> Debiani
    GNU/Linux® süsteemi tarbeks (kuid seda võivad kasutada ka  muud
    süsteemid).

                 8. märts 2003          CHEATMAKE(1)