Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefiles - Loob uuesti kataloogis kõik Makefile’id

SYNOPSIS

    create_makefiles [kataloog]

KIRJELDUS

    create_makefiles loob uuesti kõik Makefile’id määratud kataloogis ja
    selle alamkataloogides vastava Makefile.am malli põhjal.

    Skript tuleb käivitada tipptaseme kataloogis (kus leidub configure).
    Skript  säästab  aega, mis muidu kulub konfigureerimise täieliku
    taassooritamise peale.

    Kui  lähtekataloog  erineb  ehituskataloogist  (vaata  allpool
    keskkonnamuutujaid), eeldatakse, et Makefile.am ja Makefile.in asuvad
    lähtekataloogis ja Makefile ehituskataloogis.

    See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

KESKKOND

    Kui lähtekataloog on ehituskataloogist erinev, tuleb määrata üks (aga
    mitte mõlemad) järgnevatest muutujatest. Kui ehituskataloog on lihtsalt
    lähtekataloogi alamkataloog, tuleks  kasutada  lihtsamat  muutujat
    OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
       Osutab,  et  ehituskataloog  on  lähtekataloogi  määratud
       alamkataloog.  Kui  näiteks  lähtekataloog  on  kdesdk  ja
       ehituskataloog   kdesdk/obj-i386-linux,  tuleb  OBJ_SUBDIR
       väärtuseks määrata obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       sed-avaldis,   millega   teisendatakse    lähtekataloog
       ehituskataloogiks.   Kui   näiteks   lähtekataloog   on
       kdesdk/obj-i386-linux, tuleb OBJ_REPLACEMENT väärtuseks määrata
       s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VAATA KA

    create_makefile(1) make(2)

AUTORID

    create_makefiles’i kirjutas David Faure <faure@kde.org>.

    Käesoleva  manuaalilehekülje kirjutas Ben Burton  <bab@debian.org>
    Debiani GNU/Linuxi süsteemi tarbeks (kuid seda saavad kasutada ka muud
    süsteemid).

                 8. märts 2003       CREATE_MAKEFILES(1)