Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    fixincludes - Vähendab #include’ide arvu KDE lähtekoodifailides

SYNOPSIS

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [fail]
          [--help]

KIRJELDUS

    fixincludes üritab vähendada #include’ide arvu C++-lähtekoodifailides.
    Suur osa töötlusest on spetsiifiline KDE lähtekoodile ega pruugi
    seetõttu anda häid tulemusi KDE-väliste rakenduste lähtekoodi puhul.

    fixincludes’i puhul on teada järgmised probleemid:

    · Päiste kaasamine, mida enam ei toetata, aga mis on olemas ühilduvuse
     huvides vanemate Qt/KDE versioonidega;

    · Sama faili kaasamine mitu korda.

    Olemas on ka eksperimentaalne režiim, mille korral üritatakse
    eemaldada üks #include teise järel (väga väheste eranditega) ning
    selgitada, kas lähtekoodi on siiski võimalik kompileerida. Pane tähele,
    et eksperimentaalse režiimi korral muudetakse lähtekoodi.

    Vaikimisi  lähtekoodi  ei  muudeta,  vaid  tuvastatud  probleemid
    kirjutatakse lihtsalt standardväljundisse.

    Uuritavate C++-lähtekoodifailide nimekiri tuleb anda käsureal. Kui
    faile ei määrata, uuritakse läbi kõik C++-lähtekoodifailid antud
    kataloogis ja selle alamkataloogides (välja arvatud kataloogid, mille
    Makefile.am sisaldab võtit -UQT_NO_COMPAT või -UKDE_NO_COMPAT)

    See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

VõTMED

    -v, --verbose
       Selgitav režiim. Standardväljundisse kirjutatakse rohkem
       silumisväljundit.

    -e, --experimental
       Eksperimentaalne  režiim, mida kirjeldati põhjalikumalt
       eespool. Pane tähele, et see võti eeldab võtit --modify.

    -m, --modify
       Lisaks teadete kirjutamisele standardväljundisse muudab  ka
       reaalselt algset lähtekoodi leitud probleemide parandamiseks.

AUTORID

    fixincludes’i kirjutas Dirk Mueller <mueller@kde.org>.

AUTHOR

    Ben Burton.

                7. aprill 2003         FIXINCLUDES(1)