Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kabcclient - KDE aadressiraamatu käsureaklient

SYNOPSIS

    kabcclient [-A | -R | -M | -S | -L] [--match-case] [--nosave]
         [-ic koodek] [-if vorming] [-if-opts vorminguvtmed]
         [-oc koodek] [-of vorming] [-of-opts vorminguvtmed]
         [input-data]

KIRJELDUS

    kabcclient võimaldab KDE aadressiraamatu kasutamist käsureal, näiteks
    shelliskriptides. See toetab sisendit standardsisendist või täiendavate
    käsureaargumentide  vahendusel.  Väljund   kirjutatakse   alati
    standardväljundisse.

VõTMED

    Trežiimid

       -A, --add
           Lisab aadressiraamatusse uue kontakti kirje

       -R, --remove
           Eemaldab aadressiraamatust olemasoleva kontakti kirje

       -M, --merge
           Ühendab  sisendandmed  aadressiraamatus  olemasoleva
           kontakti kirjega. Nii saab olemasolevale teabele lisada
           mis tahes uut teavet

       -S, --search
           Otsib aadressiraamatust sobivaid kontakti kirjeid

       -L, --list
           Näitab kõiki aadressiraamatu kontakti kirjeid

    Sisendi vtmed

       -ic, --input-codec
           Edastab sisendteksti määratud tekstikodeeringus. Käsk -ic
           help  annab  lisateavet  sisendi  koodekite  kohta.
           Vaikeväärtus on local, mille puhul kasutatakse aktiivset
           lokaati (locale(5))

       -if, --input-format
           Analüüsib sisendteksti  määratud  vormingu  kohaselt.
           Saadaolevaid  vorminguid  näitab  käsk  -if  help.
           Vaikeväärtus on search

       Sisendteksti lugemise asemel võib kabcclient näidata dialoogi,
       kus saab valida sisendi vormingut kasutavad kontaktid
           dialog

       -if-opts, --input-format-options
           Valitud sisendi vormingu lisavõtmed. Sõltuvalt vormingust
           võivad olla kohustuslikud või mitte. Täpsemat teavet
           annab käsk -if-opts help

    Vljundi vtmed

       -oc, --output-codec
           Edastab väljunditeksti määratud tekstikodeeringus. Käsk
           -oc  help annab lisateavet sisendi koodekite kohta.
           Vaikeväärtus on local, mille puhul kasutatakse aktiivset
           lokaati (locale(5)).

       -of, --output-format
           Vormindab  väljundteksti  määratud vormingu kohaselt.
           Saadaolevaid  vorminguid  näitab  käsk  -of  help.
           Vaikeväärtus on vcard

       -of-opts, --output-format-options
           Valitud  väljundi  vormingu  lisavõtmed.  Sõltuvalt
           vormingust võivad olla kohustuslikud või mitte. Täpsemat
           teavet annab käsk -of-opts help

    Lisavtmed

       --match-case
           Sisendteksti võrdlemisel kontakti kirjetega kasutatakse
           tõstutundlikku otsingut

       --nosave
           Teabe muutmise toimingud, näiteks -A, -R  või  -M,
           sooritatakse  ainult  mälus,  muudatusi ei kirjutata
           aadressiraamatusse

DIAGNOSTIKA

    Nagu ikka, tähendab nullstaatusega lõpetamine edu. Sõltuvalt valitud
    töörežiimist  tähendab mittenullstaatusega lõpetamine teatavat
    probleemi

    LISAMISEL

       1   Sisendteksti lugemine nurjus

       2   Sobiva kontakti kirje loomine sisendteksti põhjal nurjus,
           näiteks kui andmed puudusid või kui sisend oli valitud
           sisendvormingu jaoks valesti vormindatud

       3   Aadressiraamatu muudatuste salvestamine nurjus. Seda võib
           põhjustada näiteks mõni teine aadressiraamatu lukustanud
           rakendus.

    EEMALDAMISEL

       1   Sisendteksti lugemine nurjus

       2   Programm ei suutnud eemaldada aadressiraamatust ühtegi
           kontakti  kirjet.  Seda võib põhjustada sisendteksti
           parsimise nurkumine, suutmatus leida aadressiraamatus
           sobivat kontakti kirjet või enam kui ühe sobiva kontakti
           kirje  leidmine  aadressiraamatus.  Viimasel  juhul
           kirjutatakse veateade standardveaväljundisse

       3   Aadressiraamatu muudatuste salvestamine nurjus. Seda võib
           põhjustada näiteks mõni teine aadressiraamatu lukustanud
           rakendus.

    HENDAMISEL

       1   Sisendteksti lugemine nurjus

       2   Programm  ei  suutnud  sisendit  ühendada  ühegi
           aadressiraamatu kontakti kirjega. Seda võib põhjustada
           sisendteksti  parsimise  nurkumine,  suutmatus  leida
           aadressiraamatus sobivat kontakti kirjet või enam kui ühe
           sobiva kontakti kirje leidmine aadressiraamatus. Viimasel
           juhul kirjutatakse veateade standardveaväljundisse

       3   Aadressiraamatu muudatuste salvestamine nurjus. Seda võib
           põhjustada näiteks mõni teine aadressiraamatu lukustanud
           rakendus.

       OTSIMISEL, 1
           Sisendteksti lugemine nurjus

       2   Programm ei leidnud aadressiraamatust ühtegi sobivat
           kontakti  kirjet.  Seda võib põhjustada sisendteksti
           parsimise nurjumine või suutmatus leida aadressiraamatust
           sobivat kontakti kirjet

NäITED

    Kontakti kirje otsimine, kus Joe esimeks nimes vi e-posti aadressis

    kabcclient -S Joe

    Sama, aga tstutundlikult

    kabcclient --match-case -S Joe

    Sama, aga sisendtekst loetakse standardsisendist

    echo "Joe" | kabcclient --match-case -S

    Uue kontakti kirje lisamine, kasutades vormindatud e-posti aadressi
    andmeid

    kabcclient --nosave --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Sama, aga muudatuse tegeliku salvestamisega aadressiraamatusse

    kabcclient --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Saadaolevate sisendvormingute nitamine

    kabcclient -if help

    Saadaolevate vljundvormingute nitamine

    kabcclient -of help

    Vljundvormingu email saadaolevate vtmete nitamine

    kabcclient -of email -of-opts help

    Kigi kontaktide kigi e-posti aadresside nitamine, kus  esineb
    Marilyn

    kabcclient -of email -of-opts allemails -S Marilyn

    Kigi kontakti valimise dialoogis valitud kontaktide eemaldamine

    kabcclient --remove -if dialog

    Valitud kontaktide eksport VCard-faili (vaikimisi vljundvorming)

    kabcclient -S -if dialog > contacts.vcf

AUTOR

    Käesoleva    manuaalilehekülje   kirjutas   Kevin   Krammer
    <kevin.krammer@gmx.at>. Käesolevat dokumenti võib kopeerida, levitada
    ja/või muuta vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi versiooni 2 või
    uuema versiooni tingimustele, nagu need on avaldanud Free Software
    Foundation.

    Debiani süsteemides leiab GNU Üldise Avaliku Litsentsi täisteksti
    asukohas /usr/share/common-licenses/GPL.