Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kconfig_compiler - KDE seadistuse kompilaator

SYNOPSIS

    kconfig_compiler [Qt võtmed] [KDE võtmed] [võtmed] file.kcfg file.kcfgc

KIRJELDUS

    kconfig_compiler genereerib kahest failist C++ lähtekoodi. Esimene fail
    (.kcfg)  sisaldab  seadistusvõtmete  teavet, teine (.kcfgc) koodi
    genereerimise võtmeid.

    Genereeritud  lähtekood  sisaldab  klassi,  mille  aluseks  on
    KConfigSkeleton,  mis  pakub  API  rakenduste  seadistusandmete
    kasutamiseks.

VõTMED

    Argumendid:

    fail.kcfg
       Sisend kcfg XML-faili kujul

    fail.kcfgc
       Koodi genereerimise võtmete fail

    Võtmed:

    -d, --directory <kataloog>
       Kataloog, kus failid genereeritakse [.]

    Üldised võtmed:

    --help Näitab abi võtmete kohta

    --help-qt
       Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid

    --help-kde
       Näitab abi KDE spetsiifiliste võtmete kohta

    --help-all
       Näitab kõiki võtmeid

    --author
       Näitab infot autori kohta

    -v, --version
       Näitab versiooniinfot

    --license
       Näitab litsentsiinfot

    KDE võtmed:

    --caption <pealdis>
       Tiitliribal kasutatakse nime ’caption’

    --icon <ikoon>
       Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni ’icon’

    --miniicon <ikoon>
       Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni ’icon’

    --config <failinimi>
       Kasutatakse alternatiivset seadistustefaili

    --dcopserver <server>
       Kasutatakse DCOP-serverit, mille määrab ’server’

    --nocrashhandler
       Krahhitõmmiste saamiseks keelatakse krahhide käsitleja

    --waitforwm
       Ootab WM_NET ühilduvat aknahaldurit

    --style <stiil>
       Rakenduse GUI stiil

    --geometry <geomeetria>
       Kliendi peamise akna geomeetria - argumendi vorminguks vaata man
       X

    Qt võtmed:

    --display <kuvanimi>
       Kasutatakse X-serveri kuva ’kuvanimi’

    --session <seansiID>
       Taastatakse rakendus seansihalduse võtmega ’seansiID’

    --cmap Sunnib rakenduse paigaldama omaenda värvitabelit 8-bitisel kuval

    --ncols <arv>
       Piirab värvide arvu, mida eraldatakse värvikuubikus 8-bitisel
       kuval,   kui  rakendus  kasutab  QApplication::ManyColor
       värvispetsifikatsiooni

    --nograb
       Annab Qt-le korralduse mitte  kunagi  hõivata  hiirt  või
       klaviatuuri

    --sync Lülitumine sünkroonre&#382;iimi (silumiseks)

    --fn, --font <fondinimi>
       Määrab rakenduse fondi

    --bg, --background <värv>
       Määrab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse
       heledad ja tumedad varjud)

    --fg, --foreground <värv>
       Määrab vaikimisi esiplaani värvi

    --btn, --button <värv>
       Määrab vaikimisi nupu värvi

    --name <nimi>
       Määrab rakenduse nime

    --title <nimetus>
       Määrab rakenduse nime (pealdise)

    --visual TrueColor
       Sunnib rakenduse kasutama 8-bitisel kuval TrueColorit

    --inputstyle <sisestusstiil>
       Määrab XIM-i (X’i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab
       järgmisi väärtusi: onthespot, overthespot, offthespot ja root

    --im <XIM server>
       XIM server

    --noxim
       Keelab XIM-i

    --reverse
       Peegeldab kogu vidinate paigutuse

VAATA KA

    http://developer.kde.org
       KDE arendajate veebilehekülg

VEAD

    Vigadest   teatamiseks   kasuta   veebilehte   bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org, ära kirjuta otse autorile.

AUTHORS

    Cornelius  Schumacher   <schumacher@kde.org>,   Waldo   Bastian
    <bastian@kde.org>, Zack Rusin <zack@kde.org>.

                                      ()