Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kde4-config - Näitab KDE paigalduse asukohti

SYNOPSIS

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path tp]
          [--userpath tp] [--install tp]

KIRJELDUS

    kde4-config on käsureaprogramm teabe hankimiseks KDE paigalduse või
    kasutaja asukohtade kohta.

    Selle programmiga saab kindlaks teha, kus asuvad sinu süsteemis KDE
    paigalduse erinevad osad.

VõTMED

    --expandvars
       ${prefix} ja ${exec_prefix} avamine väljundis

    --prefix
       KDE teekide kompileerimise prefiks

    --exec-prefix
       KDE teekide kompileerimise exec_prefix

    --libsuffix
       Kompileerimise teegi asukoha sufiks

    --localprefix
       Failide kirjutamiseks kasutatav $HOME prefiks

    --version
       KDE teekide kompileerimise versioonistring

    --types
       Kõigi saadaolevate KDE ressursitüüpide nimekirja näitamine

    --path tp
       Määratud tbi otsingutee

    --userpath tp
       Kasutaja otsingutee tüüpidele desktop|autostart|trash|document

    --install tp
       Ressursifailide paigaldamise prefiks

NäITED

    KDE paigalduse tippkataloogi näitamine:

    % kde4-config --prefix

    Kõigi ressursitüüpide nimekirja näitamine:

    % kde4-config --types

    Paigaldatud taustapildi asukoha näitamine:

    % kde4-config --path wallpaper

VAATA KA

    kdeoptions(7)

VEAD

    Pole ühtegi teada.

AUTHOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>.