Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kdesu - Programmi käivitamine suuremates õigustes

SYNOPSIS

    kdesu [-c] [-d] [-f fail] [-i ikooni nimi] [-n] [-p prioriteet] [-r]
       [-s] [-t] [-u kasutaja] [--nonewdcop] [ksk [arg1] [arg2] [...]]

    kdesu [KDE üldised võtmed] [Qt üldised võtmed]

KIRJELDUS

    KDE su on UNIX® käsu su graafiline kasutajaliides KDE töökeskkonnale.
    See võimaldab käivitada programme teise kasutaja õigustes vastava
    kasuaja parooli andes. KDE su on privileegideta programm ja kasutab
    süsteemi käsku su.

    KDE su on siiski ühe lisavõimalusega: see võib sinu eest paroolid
    meelde jätta. Nii ei pruugi sul mingi käsu jaoks parooli anda enam kui
    üks kord.

    Programmi saab käivitada käsurealt või .desktop-failidest.

VõTMED

    -c programm
       Määrab programmi, mis käivitatakse  administraatori  (root)
       õigustes. See tuleb anda ühe argumendina. Kui näiteks soovid
       käivitada uue failihalduri, tuleb anda käsk: kdesu -c kfm -sw.

    -d   Näitab silumisinfot.

    -f fail
       See võti võimaldab KDE su kasutamist .desktop-failides. Sellega
       saab KDE su korralduse uurida faili fail. Kui kasutajal on
       sellele kirjutamisõigus, käivitab KDE su käsu kasutaja õigustes.
       Kui  mitte,  käivitatakse  käsk kasutaja kasutaja õigustes
       (vaikimisi on selleks administraator).

       Parameetrit fail hinnatakse järgmiselt: kui fail algab märgiga
       /, võetakse seda absoluutse failinimena. Vastasel juhul võetakse
       seda globaalse KDE konfiguratsioonifaili nimena. Näiteks KDE
       aknahalduri  kdm  seadistamiseks tuleb anda käsk kdesu -c
       kdmconfig -f kdmrc.

    -i ikooni nimi
       Määrab paroolidialoogis kasutatava ikooni. Anda tuleb lihtsalt
       nimi ilma laiendita.

    -n   Parooli ei jäeta meelde. See keelab paroolidialoogis märkekasti
       Parool jäetakse meelde.

    -p prioriteet
       Määrab prioriteedi. See on suvaline arv vahemikus 0 kuni 100,
       kus 100 on suurim ja 0 väikseim prioriteet. Vaikeväärtus on 50.

    -r   Kasutatakse reaalaja planeerijat.

    -s   Peatab kdesu deemoni. See deemon puhverdab taustal edukdad
       paroolid. Selle võimaluse saab keelata ka võtmega -n KDE su
       käivitamisel.

    -t   Lubab terminaliväljundi. See keelab paroolide säilitamise. See
       on  peamiselt  mõeldud  silumiseks:  Kui  soovid käivitada
       konsoolirežiimis programmi, kasuta standardset käsku su.

    -u kasutaja
       Ehkki enamasti on  KDE  su  mõte  panna  programm  tööle
       administraatori  õigustes,  võib määrata ka mis tahes muu
       kasutaja, kui sa muidugi tead selle kasutaja parooli.

VAATA KA

    su(1)

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kdesu (kirjuta see
    URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/kdesu).

NäITED

    Failihalduri kfmclient käivitamiseks kasutajana juku ja Konquerori
    ikooni näitamiseks paroolidialoogis anna käsk:

       kdesu -u juku -i konqueror kfmclient

AUTORID

    KDE su autorid on Geert Jansen  <jansen@kde.org> ja Pietro Iglio
    <iglio@fub.it>

AUTHOR

    Lauri Watts.