Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kjs - KDE ECMAScriptiga ühilduv interpretaator

SYNOPSIS

    kjs [--help | -help | -h] [-e lause] [skript]

KIRJELDUS

    kjs on KDE ECMAScripti/JavaScripti mootor.

RAKENDUSE VõTMED

    --help,-help,-h
       Näitab kjscmd kasutamist.

    -e lause
       Käivitab lause ja väljub. Näide:

       kjs -e "print(’hello world’)"

    script Käivitab failis skript leiduvad laused.

KASUTAMINE

    Nagu  paljude  interpretaatorite  korral, kasutab kjs  fail ilma
    parameetrita väljakutsumise puhul rearedaktorit lause sisestamiseks,
    näidates viipa

    JS
    . Rearedaktorist väljumiseks kirjuta quit() või vajuta klahve Ctrl+D.

VAATA KA

    kjs(1)

VEAD

    Vigu  võib  olla  mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on
    bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>.

                 2008-10-15              KJS(1)