Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kjscmd - KDE KJSEmbedi interpretaator

SYNOPSIS

    kjscmd [--help] [-e | --exec] [-i | -interactive] [-n | -no-kde] [fail]

KIRJELDUS

    kjscmd on tööriist KJSEmbedi skriptide käivitamiseks käsureal. See
    käivitab skriptid määratud failis fail, kasutades selleks KJSEmbedit.
    See ei aktsepteeri parameetri fail kohal - (standardsisendit).

RAKENDUSE VõTMED

    -e,--exec
       failis fail leiduva skripti  käivitamine  ilma  graafilise
       kasutajaliidese toetuseta

    -i,--interactive
       interaktiivse kjs interpretaatori käivitamine

    -n,--no-kde
       käivitamine KDE KApplicationi toetuseta

KASUTAMINE

    Levinuim viis kjscmd käivitamiseks on lihtsalt

    kjscmd fail

    Kui parameetrit fail ei ole antud, käivitatakse eelnevalt määratud
    testskript, mis mõõdab kjscmd käivitamiskiirust.

VAATA KA

    kjs(1)

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht  neist  teadaandmiseks  on
    bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>.

                 2008-10-16             KJSCMD(1)