Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kross - KDE rakendus Krossi skriptide käivitamiseks.

SYNOPSIS

    kross [--help] [Üldised võtmed] [Qt võtmed] [KDE võtmed] [fail ...]

KIRJELDUS

    kross käivitab Krossi skriptid, mis on pandud kirja KDE Javascriptis,
    Pythonis, Rubys, Javas ja Falconis.

ÜLDISED VõTMED

    --author
       Näitab infot autori kohta.

    --help Näitab abiteadet võtmete kohta.

    --help-all
       Näitab kõiki võtmeid.

    --help-kde
       Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid.

    --help-qt
       Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid.

    --license
       Näitab litsentsiinfot.

    -v--version
       Näitab versiooniinfot.

RAKENDUSE VõTMED

    fail...
       Käivitatavad skriptidega failid.

KASUTAMINE

    kross  fail käivitab failis fail leiduva skripti pärast vastava
    skriptikeele  interpretaatori plugina laadimist (keel tuvastatakse
    failinime sufiksi järgi).

    Teiste keelte kui KDE Javascript interpreteerimiseks peab  olema
    paigaldatud kdebindings.

VAATA KA

    kdeoptions(7),  qtoptions(7), python(1), ruby(1), kjs(1), java(1),
    falcon(1)

    Rohkem   teavet   ja   õppematerjale   leiab   leheküljelt
    http://kross.dipe.org/solution.html.

VEAD

    Vigu  võib  olla  mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on
    bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHOR

    Sebastian Sauer <mail@dipe.org>.

                 2008-10-22             KROSS(1)