Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    makekdewidgets - Loob Qt vidina pluginad ini-stiilis kirjeldusfaili
    põhjal.

SYNOPSIS

    makekdewidgets [Qt™ võtmed] [KDE võtmed] fail

KIRJELDUS

    makekdewidgets  loob  Qt™  vidina  pluginad  ini-stiilis
    kirjeldusfaili põhjal.

VõTMED

    Argumendid:

    fail  Sisendfail

    Võtmed:

    -o <fail>
       Väljundfail

    -n <plugina nimi>
       Loodava pluginaklassi nimi [WidgetsPlugin]

    -g <grupp>
       Disaineris näidatav vaikimisi vidinagrupi nimi [Custom]

    -p <pildikataloog>
       Põimitud pildid lähtekataloogist

    Üldised võtmed:

    --help Näitab abi võtmete kohta

    --help-qt
       Näitab Qt&#8482; spetsiifilisi võtmeid

    --help-kde
       Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid

    --help-all
       Näitab kõiki võtmeid

    --author
       Näitab infot autori kohta

    -v, --version
       Näitab versiooniinfot

    --license
       Näitab litsentsiinfot

    KDE võtmed:

    --caption <pealdis>
       Tiitliribal kasutatakse nime ’caption’

    --icon <ikoon>
       Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni ’ikoon’

    --miniicon <ikoon>
       Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni ’ikoon’

    --config <failinimi>
       Kasutatakse alternatiivset seadistustefaili

    --dcopserver <server>
       Kasutatakse DCOP-serverit, mille määrab ’server’

    --nocrashhandler
       Krahhitõmmiste saamiseks keelatakse krahhide käsitleja

    --waitforwm
       Ootab WM_NET ühilduvat aknahaldurit

    --style <stiil>
       Rakenduse GUI stiil

    --geometry <geomeetria>
       Kliendi peamise akna geomeetria - argumendi vorminguks vaata man
       X

    Qt&#8482; võtmed:

    --display <kuvanimi>
       Kasutatakse X-serveri kuva ’kuvanimi’

    --session <seansiID>
       Taastatakse rakendus seansihalduse võtmega ’seansiID’

    --cmap Sunnib rakenduse paigaldama omaenda värvitabelit 8-bitisel kuval

    --ncols <arv>
       Piirab värvide arvu, mida eraldatakse värvikuubikus 8-bitisel
       kuval,  kui  rakendus  kasutab   QApplication::ManyColor
       värvispetsifikatsiooni

    --nograb
       Annab Qt&#8482;-le korralduse mitte kunagi hõivata hiirt või
       klaviatuuri

    --sync Lülitumine sünkroonre&#382;iimi (silumiseks)

    --fn, --font <fondinimi>
       Määrab rakenduse fondi

    --bg, --background <värv>
       Määrab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse
       heledad ja tumedad varjud)

    --fg, --foreground <värv>
       Määrab vaikimisi esiplaani värvi

    --btn, --button <värv>
       Määrab vaikimisi nupu värvi

    --name <nimi>
       Määrab rakenduse nime

    --title <nimetus>
       Määrab rakenduse nime (pealdise)

    --visual TrueColor
       Sunnib rakenduse kasutama 8-bitisel kuval TrueColorit

    --inputstyle <sisestusstiil>
       Määrab XIM-i (X’i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab
       järgmisi väärtusi: onthespot, overthespot, offthespot ja root

    --im <XIM server>
       XIM server

    --noxim
       Keelab XIM-i

    --reverse
       Peegeldab kogu vidinate paigutuse

VAATA KA

    http://developer.kde.org
       KDE arendajate veebilehekülg

VEAD

    Vigadest   teatamiseks   kasuta   veebilehte   bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org, ära kirjuta otse autorile.

AUTHOR

    Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org>.

                                      ()