Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    plasmaengineexplorer  -  Otsese  ligipääsu  pakkumine  Plasma
    andmemootoritele

SYNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--height pikslid] [--width pikslid] [-x pikslid]
              [-y pikslid] [--engine nimi] [--source nimi]
              [--interval ms]

    plasmaengineexplorer [KDE üldised võtmed] [Qt üldised võtmed]

KIRJELDUS

    plasmaengineexplorer on graafiline tööriist, mis võimaldab arendajatel
    testida Plasma andmemootoreid ilma Plasma apletti kirjutamata.

    Kui võtmeid ei anta, käivitub see ilma andmemootorita. Vajaliku
    andmemootori saab valida rippmenüüst.

    Kasutada saab ainult paigaldatud andmemootoreid. Äsja paigaldatud
    andmemootorite  tuvastamiseks  võib  olla  vajalik kasutada käsku
    kbuildsycoca4.

VõTMED

    --height pikslid
       Määrab akna kõrguse pikslites.

    --width pikslid
       Määrab akna laiuse pikslites.

    -x pikslid
       Määrab akna ülemise vasaku nurga X-koordinaadi pikslites.

    -y pikslid
       Määrab akna ülemise vasaku nurga Y-koordinaadi pikslites.

    --engine nimi
       Käivitab  plasmaengineexploreri  valitud   andmemootoriga.
       Parameeter nimi on andmemootori sisesmine nimi, mis on kindlaks
       määratud desktop-faili võtmega X-KDE-PluginInfo-Name.

    --source nimi
       Kasutatav ainult koos võtmega --engine. Nõuab andmemootorilt
       plasmaengineexploreri käivitamisel konkreetset allikat.

    --interval aeg
       Määrab nõutud allikate vaikimisi uuendamise aja millisekundites.
       Kui seda pole määratud, uuendatakse allikat nõudmisel (mõne
       allika puhul võib see olla hetk, mil on saadaval uued andmed).

       Kui  on  antud  võti  --source,  kasutatakse  määratud
       uuendamisintervalli antud allika puhul.

VAATA KA

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/plasma (kirjuta see
    URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/plasma).

NäITED

    Kellaaja andmemootori laadimine, mis näitab kohalikku aega ja uueneb
    iga sekundi järel:

       plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval
       1000

AUTORID

    plasmaengineexplorer’i autor on Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.