Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    preparetips
    - teksti hankimine vihjetefailist

SYNOPSIS

    preparetips

KIRJELDUS

    preparetips on skript teksti hankimiseks vihjetefailist. See väljastab
    teksti, et xgettext võiks lisada vihjed PO-faili. PO-fail kujutab
    endast tõlkefailide inimsilmale mõistetavat vormingut.

    preparetips eeldab vihjefaili olemasolu faili data/tips-en kujul.

VAATA KA

    kdeoptions(7)

VEAD

    Vigadest   teatamiseks   kasuta   veebilehte   bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org, ära kirjuta otse autorile.

AUTHOR

    Matthias Kiefer <matthias.kiefer@gmx.de>.

                                      ()