Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

       kbuildsycoca4 - Süsteemi seadistuste vahemälu ümber ehitamine.

SYNOPSIS

       kbuildsycoca4 [--nosignal | --incremental | --help | --help-qt |
                     --help-kde | --help-all | --author | -v, --version |
                     --license]

KIRJELDUS

       kbuildsycoca4  kui  KDE käsureatööriistade osa tagab KDE korrektse töö,
       lugedes kõiki .desktop-, .directory-, .kimgio- ja .protocol-faile  ning
       luues nende baasil binaarandmebaasi.

       KDE    kasutab    seda   andmebaasi   konfiguratsiooniinfo   jagamiseks
       käivitatavatele programmidele.

       See tööriist kuulub  ksycoca  ehk  KDE  süsteemi  seadistuste  vahemälu
       koosseisu.

VõTMED

       --nosignal
              Rakendustele ei saadeta signaale

       --incremental
              Lisanduv uuendamine

       --help Näitab abi võtmete kohta

       --help-qt
              Näitab abi Qt spetsiifiliste võtmete kohta

       --help-kde
              Näitab abi KDE spetsiifiliste võtmete kohta

       --help-all
              Näitab abi kõigi võtmete kohta

       --author
              Näitab infot autori kohta

       --version
              Näitab versiooniinfot

       --license
              Näitab litsentsiinfot

KASUTAMINE

       Standardne viis programmi käivitada on anda käsureal käsk kbuildsycoca4

FAILID

       /tmp/kde-$USER/ksycoca
              ...

KESKKONNAMUUTUJAD

       $KDEDIRS
              Määrab, millised kataloogid kuuluvad KDE paigalduse koosseisu

VAATA KA

       kdeinit4

VEAD

       Vigu  võib  olla  mustmiljon,  õige  koht   neist   teadaandmiseks   on
       bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHOR

       Darian Lanx <content@openprojects.net>.

                                  2001-04-25                  KBUILDSYCOCA4(8)