Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kded4 - KDE deemon - lubab Sycoca andmebaasil end vajadusel uuendada.

SYNOPSIS

    kded4 [--help] [Üldised võtmed] [Qt võtmed] [KDE võtmed] [--check]

KIRJELDUS

    kded4  kannab  vastutust  sycoca-faili,  s.t  konkreetse kasutaja
    teenusetüüpide, MIME tüüpide ja teenuste binaarpuhvri loomise eest.

    See jälgib katalooge, mis sisaldavad .desktop-faile. Kui mõni fail
    lisatakse või eemaldatakse, oodatakse viis sekundit (juhuks, kui
    uuendusi peaks tulema  mitu)  ning  seejärel  käivitatakse  käsk
    kbuildsycoca.

ÜLDISED VõTMED

    --author
       Näitab infot autori kohta.

    --help Näitab abiteadet võtmete kohta.

    --help-all
       Näitab kõiki võtmeid.

    --help-kde
       Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid.

    --help-qt
       Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid.

    --license
       Näitab litsentsiinfot.

    -v --version
       Näitab versiooniinfot.

RAKENDUSE VõTMED

    --check
       Sycoca andmebaasi kontrollitakse ainult korra.

KASUTAMINE

    Kui käivitada kded4 parameetriteta ja see juba töötab, näidatakse
    teadet:

       KDE deemon (kded) juba töötab.

    Kui käivitada kded4 parameetriga kded4 --check, uuendab see KDE
    sycoca-faili käsuga kbuildsycoca.

VAATA KA

    kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca(8)

VEAD

    Vigu  võib  olla  mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on
    bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHORS

    David Faure <faure@kde.org>, Waldo Bastian <bastian@kde.org>.

                 2008-11-12             KDED4(8)