Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kdeinit4 - Käivitab kõik muu KDE programmid ja kdeiniti laaditavad
    moodulid (KLM-id).

SYNOPSIS

    kdeinit4 [--help] [--no-fork | --no-kded | --suicide] [+programs |
        programs]

KIRJELDUS

    kdeinit4 on protsesside käivitaja, mis mõnevõrra sarnaneb UNIX-i
    käivitamiseks kasutatud kuulsa init’iga. See käivitab märksa tõhusamalt
    KDE programmid ja kdeiniti laaditavad moodulid (KLM-id).

    kdeinit4 kasutamine KDE rakenduste käivitamiseks paneb tüüpilise KDE
    rakenduse käivituma mitu korda kiiremini ning vähendab tunduvalt
    mälukasutust.

    kdeinit4 on lingitud kõigi teekidega, mida vajab standardne KDE
    rakendus. Sel moel muutub rakenduse käivitamine palju kiiremaks, sest
    nüüd on vaja linkida ainult veel rakendus ise, mitte aga nii rakendus
    kui ka kõik teegid, mida see kasutab.

MIINUSED

    kdeinit4 abil käivitatud rakenduste protsessi nimi on "kdeinit4". Seda
    probleemi saab teataval määral parandada rakenduse nime muutes, nagu
    seda näitab ps. Kuid sellised rakendused nagu killall näevad ometi
    protsessi nimena ainult kdeinit4. Selle häda lahendamiseks kasuta kõigi
    kdeinit4 abil käivitatud rakenduste tapmiseks kdekillall  (leidub
    kdesdk/scripts all).

VõTMED

    --help Näitab abi võtmete kohta

    --no-fork
       Harunemist ei kasutata, s.t ei väljuta enne, kui kõik käivitatud
       programmid on töö lõpetanud

    --no-kded
       kded-d ei käivitata

    --suicide
       Töö lõpetatakse, kui enam ei tööta ükski KDE rakendus

    +programs
       programmide käivitamine päringutega tegeldes

    programs
       programmide käivitamine päringutega tegelemata

KASUTAMINE

    Standardne viis programmi käivitada on anda käsureal käsk kdeinit4
    program või kdeinit4 +program .

FAILID

    /tmp/kde-$USER/kdeinit4_$INSTANCE
       ...

KESKKONNAMUUTUJAD

    $HOME Määrab aktiivse kasutaja kodukataloogi

    $KDE_HOME_READONLY
       Määrab, kas aktiivse kasutaja kodukataloog on kirjutuskaitstud

    $KDE_IS_PRELINKED
       Määramise korral annab kdeinit4-le teada, et KDE programmid on
       eelnevalt lingitud

       (Eellinkimine on protsess, mis võimaldab kiirendada dünaamilist
       linkimist.)

    $KDE_DISPLAY
       Määramise korral annab kdeinit4-le teada, et töötatakse KDE
       töölaual

VAATA KA

    kded, kdekillall

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht  neist  teadaandmiseks  on
    bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>, Mario Weilguni <mweilguni@sime.com>,
    Lubos Lunak <l.lunak@kde.org>.

                 2008-10-03            KDEINIT4(8)