Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    meinproc4 - KDE XML-i translaator

SYNOPSIS

    meinproc4 [--help] [Üldised võtmed] [Qt võtmed] [KDE võtmed]
         [--cache fail] [--check] [--htdig] [--srcdir]
         [--param vti=vrtus] [[-o | --output] fail] [--stdout]
         [--stylesheet xsl] docbook_fail

KIRJELDUS

    meinproc4 teisendab DocBook-failid HTML-iks.

ÜLDISED VõTMED

    --author
       Näitab infot autori kohta.

    --help Näitab abiteadet võtmete kohta.

    --help-all
       Näitab kõiki võtmeid.

    --help-kde
       Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid.

    --help-qt
       Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid.

    --license
       Näitab litsentsiinfot.

    -v--version
       Näitab versiooniinfot.

RAKENDUSE VõTMED

    --cache fail
       Dokumendile puhvrifaili loomine

    --check
       Dokumendi õigsuse kontroll

       Väljund võib olla veidi piinarikas, sest ka pisike viga võib
       põhjustada terve rea vigu. Soovitatav on otsida üles esimene
       viga, parandada see, salvestada fail ja käivitada meinproc4
       uuesti.

    --htdig
       ht://dig ühilduva indeksi loomine

    -o, --output fail
       Kogu dokumendi väljastamine faili

    --stdout
       Kogu dokumendi väljastamine standardväljundisse (stdout)

    --stylesheet xsl
       Kasutatav laaditabel

    --srcdir kataloog
       Juurkataloogi määramine, kust otsida kdelibs’i

    --param võti=väärtus
       Laaditabelile edastatavad parameetrid.

KASUTAMINE

    Levinuim meinproc4 käivitamise viis on lihtsalt

    meinproc4 docbook-fail

    kus  docbook-fail  on  tavaliselt  index.docbook. See käsk loob
    DocBook-faili põhjal HTML-leheküljed. Pane tähele, et neid lehekülgi
    näitavad ainult KDE põhised brauserid (näiteks Konqueror).

    Kui sul on tarvis näha HTML-väljundit mõnes muus brauseris, kasuta
    käsku asukohas brauser tingimusel näidis kui sees

    meinproc4 --stylesheet laaditabeli-nimi docbook-fail

    kus    laaditabeli-nimi     on     mõne     kataloogis
    $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization  leiduva  XSL-laaditabeli
    täielik asukoht. Veebiks kõlbliku väljundi loomiseks võib kasutada
    näiteks kde-web.xsl või kde-chunk-online.xsl. Täpsemalt kõneleb sellest
    kataloogis asuv README-fail.

VAATA KA

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht  neist  teadaandmiseks  on
    bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

                 2008-10-03           MEINPROC4(8)