Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    nepomukserver - KDE deemon - Nepomuki serveri rakendus.

SYNOPSIS

    nepomukserver [--help] [Üldised võtmed] [Qt™ võtmed] [KDE võtmed]

KIRJELDUS

    nepomukserver käivitab Nepomuki serveri, mis haldab kõiki Nepomuki
    teenuseid ja pakub D-Busi API-t.

    See  kasutab  kõigi  seadistatud  Nepomuki  teenuste tööks käsku
    nepomukservicestub.

ÜLDISED VõTMED

    --author
       Teabe näitamine autori kohta.

    --help Abiteate näitamine võtmete kohta.

    --help-all
       Kõigi võtmete näitamine.

    --help-kde
       KDE spetsiifiliste võtmete näitamine.

    --help-qt
       Qt™ spetsiifiliste võtmete näitamine.

    --license
       Litsentsi näitamine.

    -v --version
       Versiooniteabe näitamine

VAATA KA

    nepomukservicestub(8)

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht  neist  teadaandmiseks  on
    bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>.

                 2009-04-28         NEPOMUKSERVER(8)