Provided by: kde-l10n-et_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    nepomukservicestub - KDE Nepomuki teenusepluginate kestprogramm.

SYNOPSIS

    nepomukservicestub [--help] [Üldised võtmed] [Qt™ võtmed]
             [KDE võtmed] {teenusenimi}

KIRJELDUS

    nepomukservicestub  käivitab  Nepomuki  teenuseplugina  omaette
    protsessina.

    Seda  kasutab  nepomukserver  kõigi seadistatud Nepomuki teenuste
    käivitamiseks.

ÜLDISED VõTMED

    --author
       Teabe näitamine autori kohta.

    --help Abiteate näitamine võtmete kohta.

    --help-all
       Kõigi võtmete näitamine.

    --help-kde
       KDE spetsiifiliste võtmete näitamine.

    --help-qt
       Qt™ spetsiifiliste võtmete näitamine.

    --license
       Litsentsi näitamine.

    -v --version
       Versiooniteabe näitamine

RAKENDUSE VõTMED

    teenusenimi
       Käivitatava teenuseplugina nimo

VAATA KA

    nepomukserver(8)

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht  neist  teadaandmiseks  on
    bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>.

                 2009-04-28       NEPOMUKSERVICESTUB(8)