Provided by: help2man_1.36.4+nmu1_i386 bug

NAME

    help2man - manual page for help2man 1.36

SYNOPSIS

    help2man [OPTION]... EXECUTABLE

DESCRIPTION

    ‘help2man’ generates a man page out of ‘--help’ and ‘--version’ output.

    -n, --name=STRING
       description for the NAME paragraph

    -s, --section=SECTION
       section number for manual page (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEXT
       name of manual (User Commands, ...)

    -S, --source=TEXT
       source of program (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRING
       select locale (default "C")

    -i, --include=FILE
       include material from ‘FILE’

    -I, --opt-include=FILE
       include material from ‘FILE’ if it exists

    -o, --output=FILE
       send output to ‘FILE’

    -p, --info-page=TEXT
       name of Texinfo manual

    -N, --no-info
       suppress pointer to Texinfo manual

    --help print this help, then exit

    --version
       print version number, then exit

    EXECUTABLE should accept ‘--help’ and ‘--version’ options although
    alternatives may be specified using:

    -h, --help-option=STRING
       help option string

    -v, --version-option=STRING
       version option string

    --version-string=STRING
       version string

NIMI

    help2man - luo yksinkertainen man-sivu

SISäLLYTä TIEDOSTOJA

    Lisämateriaalia voi sisällyttää luotavaan tulosteeseen valitsimilla ja
    Muoto on yksinkertainen:

      [kappale]
      teksti

      /hakuehto/
      teksti

    Kappaleita puhdasta *roff-tekstiä lisätään tulosteeseen joko kun alkaa
    (kirjainkoko merkitsevä) tai sellaisen kappaleen jälkeen, joka täsmää
    säännölliseen lausekkeeseen

    Hakuehdoissa käytetään Perlin säännöllisten lausekkeiden syntaksia, ja
    niiden perässä voi olla tai muuntimet (katso

    Rivit ennen ensimmäistä kappaletta tai hakuehtoa, jotka alkavat "-",
    käsitellään valitsimina. Kaikki muu ohitetaan, joten ne voivat olla
    käyttäjän kommentteja, RCS-avainsanoja ja muuta sellaista.

    Kappaleiden tulostusjärjestys on:

      NIMI
      YLEISKATSAUS
      KUVAUS
      VALITSIMET
      ESIMERKKEJÄ
      muut
      TEKIJÄ
      VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN
      TEKIJÄNOIKEUDET
      KATSO MYÖS

    Kappale  tai , joka löytyy sisällytystiedostosta, korvaa muutoin
    automaattisesti tuotettavan osan  (vaikka  tämänkin  voi  korvata
    -valitsimella tarvittaessa).

    Muut kappaleet aloittavat automaattisesti tuotetun tulosteen aiemmin
    mainituille vakiokappaleille, tai ne sisällytetään kohtaan samassa
    järjestyksessä kuin ne esiintyvät sisällytystiedostossa.

SAATAVUUS

    Tuorein versio tästä sovelluksesta on saatavilla verkossa osoitteesta:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTHOR

    Written by Brendan O’Dea <bod@debian.org>

REPORTING BUGS

    Report bugs to <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free
    Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

SEE ALSO

    The full documentation for help2man is maintained as a Texinfo manual.
    If the info and help2man programs are properly installed at your site,
    the command

       info help2man

    should give you access to the complete manual.