Provided by: ion3_20090110-2_i386 bug

NIMI

    PWM - X11 ikkunanhallintaohjelma

SELOSTE

    pwm3 [valinnat]

KUVAUS

    Alkuperäinen  PWM  oli  ensimmäinen ohjelma, joka toi välilehdet
    ikkunanhallintaohjelman tasolle. Tämä versio PWM:stä taas pohjautuu
    Ioniin ja sen mod_floatws moduuliin hieman eri oletusasetuksilla.

VALINNAT

    -display kone:palvelin.näyttö
       X palvelin, johon ottaa yhteys.

    -conffile asetustiedosto
       Käytettävä asetustiedosto.

    -searchdir dir
       Hakupolkuun lisättävä hakemisto, josta löytyy asetus- ja muita
       tiedostoja.

    -oneroot
       Hallitse vain oletusnäyttöä X-palvelimilla, joissa on useampi
       perinteinen  (ei Xinerama) näyttö/juuri-ikkuna. Tämä näyttö
       voidaan  valita  -display  parametrillä  tai   DISPLAY
       ympäristömuuttujalla.

    -session session_name
       Istunnon nimi. Tämä vaikuttaa talletustiedostojen sijaintiin.

    -help Näytä komentorivin ohje.

    -version
       Näytä Ionin versio.

    -about Näytä tietoja PWM:sta (versio, tekijä, lisenssi).

SIDONNAT

    Nämä ovat oletusarvoiset näppäin- ja osoitinsidonnat. Näppäinmuunninta
    (Mod1) vastaava näppäin riippuu järjestelmästäsi. PC-tietokoneilla,
    joissa on XFree86 se on todennäköisesti vasen Alt-näppäin (Alt_L).
    Suneilla se on luultavasti sidottu timanttinäppäimiin. Käytä komentoa
    xmodmap(1x) selvittääksesi asian tarkemmin.

    Otsikkojen perässä hakasuluissa oleva merkkijono ilmoittaa moduulin,
    jonka asetustiedosto määrittelee alla olevat sidonnat.

  Yleisesti saatavilla olevat sidonnat
    Mod1+1, Mod1+2, Mod1+3, Mod1+4, Mod1+5, Mod1+6, Mod1+7, Mod1+8, Mod1+9,
    Mod1+0
       Siirry n:teen tämänhetkisen näytön lomittamaan kappaleeseen
       (työpöytä, kokoruudun asiakasikkuna).

    Mod1+comma, Mod1+period
       Siirry seuraavaan/edelliseen tämänhetkisen näytön lomittamaan
       kappaleeseen.

    Mod1+K K
       Mene ensimmäiseen huomiota vaativaan alueeseen, tai edelliseen
       aktiiviseen.

    Mod1+K T
       Poista kaikki merkinnät.

    Mod1+Shift+1, Mod1+Shift+2
       Siirry näytölle n usean näytön järjestelmässä.

    Mod1+Shift+comma, Mod1+Shift+period
       Mene   seuraavalle/edelliselle   näytölle  usean  näytön
       järjestelmässä.

    Mod1+F9
       Luo uusi työpöytä ennalta asetettua tyyppiä.

    Button3 painallus
       Näytä päävalikko.

    Button2 painallus
       Näytä ikkunavalikko.

    Mod1+Tab
       Kierrätä fokusta eteenpäin.

    Mod1+K Tab
       Kierrätä fokusta taaksepäin

    Mod1+K R
       Nosta aktiivista kappaletta, jos mahdollista.

    F12  Näytä päävalikko.

  Näytöillä ja kaikissa kehyksissä toimivat sidonnat
    Mod1+C Sulje aktiivinen kappale.

  Kaikissa kehyksissä toimivat sidonnat
    Mod1+K H, Mod1+K V
       Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

    Button3 painallus
       Näytä kontekstivalikko.

    Mod1+R Aloita siirto ja koonmuutostila.

    Button1 napsautus osassa tab, Button2 napsautus osassa tab
       Vaihda kehys näyttämään välilehden ilmoittama kappale.

    Button1 raahaus osassa border, Mod1+Button3 raahaus
       Muuta kehyksen kokoa.

    Mod1+Button1 raahaus
       Siirrä kehystä.

    Button1 raahaus osassa tab, Button2 raahaus osassa tab
       Siirrä kappaletta kehysten välillä raahaamalla ja pudottamalla
       välilehti.

    Button1 kaksoisnapsautus osassa tab
       Kytke litistys päälle/pois.

    Button1  painallus  osassa tab, Button1 painallus osassa border,
    Mod1+Button1 napsautus
       Nosta kehys.

    Mod1+Button3 napsautus
       Alenna kehystä.

    Button1 raahaus osassa tab
       Siirrä kehystä.

  Näytöillä ja ylimmän tason kehyksissä (ei ns. transientit) toimivat
    sidonnat
    Mod1+T Merkitse aktiivinen kappale.

    F2   Käynnistä pääte-emulaattori.

    Mod1+K D
       Irroita (kelluta) tai uudelleenliitä kappale sen edelliseen
       sijaintiin.

    Mod1+F1
       Näytä PWM:n ohjesivu.

    Mod1+M Näytä kontekstivalikko.

  Ylimmän tason kehyksissä (ei ns. transientit) toimivat sidonnat
    Mod1+K 1, Mod1+K 2, Mod1+K 3, Mod1+K 4, Mod1+K 5, Mod1+K 6, Mod1+K 7,
    Mod1+K 8, Mod1+K 9, Mod1+K 0
       Siirry n:teen kehyksen jakavaan kappaleeseen.

    Mod1+K N, Mod1+K P
       Siirry seuraavaan/edelliseen kehyksen jakavaan kappaleeseen.

    Mod1+K comma, Mod1+K period
       Siirrä  kehyksessä  tällä  hetkellä  näytettävää kappaletta
       vasemmalle/oikealle.

    Mod1+K H, Mod1+K V
       Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

    Mod1+K A
       Liitä merkityt kappaleet tähän kehykseen.

  Asiakasikkunoiden sidonnat
    Mod1+L Tönäise aktiivista asiakasikkunaa. Tämä saattaa auttaa joidenkin
       ohjelmien koko-ongelmien kanssa.

    Mod1+K C
       Tapa aktiivisen asiakasikkunan omistava ohjelma.

    Mod1+K Q
       Lähetä seuraava näppäinpainallus aktiiviselle asiakasikkunalle.
       Kaikki ohjelmat eivät välttämättä salli tätä oletuksena.

    Mod1+Return
       Muuta asiakasikkunaryhmän kokoruudun tilaa

  Siirto- ja koonmuutostilan sidonnat
    Escape Peruuta tilasta.

    Return Siirry tilasta pois.

    Left, Right, Up, Down, F, B, P, N
       Kasvata vastaavaan suuntaan.

    Shift+Left, Shift+Right, Shift+Up, Shift+Down,  Shift+F,  Shift+B,
    Shift+P, Shift+N
       Kutista vastaavaan suuntaan.

    Mod1+Left, Mod1+Right, Mod1+Up, Mod1+Down, Mod1+F, Mod1+B, Mod1+P,
    Mod1+N
       Liiku vastaavaan suuntaan.

  Valikoiden sidonnat [mod_menu]
    Escape, Control+G, Control+C, Left
       Sulje valikko.

    Return, KP_Enter, Control+M, Right
       Suorita valinta.

    Control+N, Control+P, Up, Down
       Siirry seuraavaan/edelliseen valintaan.

    BackSpace
       Tyhjää valikon hakupuskuri.

TIEDOSTOT JA HAKEMISTOT

    /etc/X11/ion3/cfg_pwm.lua
       Järjestelmän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

    /etc/X11/ion3/cfg_*.lua
       Muita asetustiedostoja.

    /etc/X11/ion3/look_*.lua
       Ulkonäön asetustiedostoja.

    ~/.ion3/
       Käyttäjän asetustiedostot.

    ~/.ion3/cfg_pwm.lua
       Käyttäjän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

KATSO MYÖS

    Katso ion3(1).

TEKIJÄ

    PWM:n sekä Ionin on kirjoittanut Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

                                    ION(1)