Provided by: wesnoth-core_1.6.5-1_i386 bug

NIMI

 Taistelu Wesnothista, vuoropohjainen fantasiastrategiapeli
    wesnoth â.

TIIVISTELMÃ.

    wesnoth [VALITSIMET] [DATAHAKEMISTO]

KUVAUS

    Taistelu Wesnothista on vuoropohjainen fantasiastrategiapeli.

    Kukista kaikki vihollisjohtajat käyttäen tarkoin valittua ydinjoukkoa
    ja  huolehdi  samalla  kulta-  ja  kyläresursseistasi.  Kaikilla
    yksiköillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa; järjestä joukkosi
    mahdollisimman  edullisiin  asemiin  estäen  samalla  vastustajia
    tekemästä samoin. Kerätessään kokemusta yksiköt oppivat uusia
    taitoja ja kehittyvät voimakkaammiksi. Pelaa omalla kielelläsi ja
    testaa taitojasi älykästä tietokonevastustajaa vastaan tai liity
    Wesnothin suureen nettipelaajien yhteisöön. Luo omia, uudenlaisia
    yksiköitä, skenaarioita tai kampanjoitasi ja jaa ne muiden pelaajien
    kanssa.

VALITSIMET

    --bpp luku
       Asettaa värisyvyyden (bits per pixel). Esimerkki: --bpp 32

    -c, --campaign
       Siirtyy suoraan kampanjanvalintavalikkoon.

    --config-dir nimi
       Asettaa käyttäjän asetushakemiston nimen hakemistossa $HOME
       tai  windowsin  kansiossa  â.TP  --config-path  Näyttää
       käyttäjän asetushakemiston polun ja lopettaa.

    -d, --debug
       Mahdollistaa ylimääräisiä komentotila-asetuksia pelissä.
       (Katso  wiki-sivulta  http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode
       lisätietoja komentotilasta.)

    --dummy-locales
       Käyttää erityisiä valemaa-asetustoja mihin tahansa kieleen
       vaihtamiseen, vaikka kyseinen kieli ei olisikaan asennettu
       järjestelmänlaajuisesti.

    -e, --editor tiedosto
       Käynnistää  pelinsisäisen  karttaeditorin  suoraan.  Jos
       tiedosto on syötetty, komento vastaa -e --load:a

    --fps Näyttää pelin kuvanpäivitysnopeuden (frames per second,
       päivityksiä sekunnissa) ruudun kulmassa.

    -f, --fullscreen
       Käynnistää pelin kokoruututilassa.

    --gunzip sytetiedosto.gz
       Purkaa tiedoston, jonka tulisi olla gzip-muodossa, ja tallentaa
       sen ilman .gz-päätettä. Poistaa sytetiedosto.gz:n.

    --gzip sytetiedosto
       Pakkaa  tiedoston  gzip-muodossa,  tallentaa  sen  nimellä
       sytetiedosto.gz ja poistaa sytetiedoston.

    -h, --help
       Näyttää koosteen komentorivivalitsimista ja lopettaa.

    -l, --load tiedosto
       Lataa tallennuksen tiedosto normaalista tallennushakemistosta.
       Jos valitsinta -e tai --editor käytetään myös, käynnistää
       editorin tiedostossa oleva kartta avattuna. Jos kyseessä on
       hakemisto, käynnistää editorin kartanlatausdialogi avoinna.

    --log-taso=aihealue1,aihealue2,...
       Asettaa vakavuusasteen lokin aihealueille. Sana all vastaa
       kaikkia  aihealueita.  Käytettävissä  olevat   tasot:
       error, warning, info,debug. Oletuksena käytetään tasoa error.

    --logdomains
       Näyttää listan kaikista lokin aihealueista ja lopettaa.

    --max-fps
       Asettaa enimmäisarvon kuvanpäivitysten määrälle sekunnissa.
1000. Oletus on 50.
       Arvon tulee olla väliltä 1â.TP -m, --multiplayer Käynnistää
       moninpelin.  Joitain  valitsimia  voi  yhdistellä  tämän
       valitsimen kanssa, kuten alla selitetään.

    --no-delay
       Käynnistää pelin ilman viiveitä graafisen suorituskyvyn
       mittausta  varten.  Tämä  on  automaattisesti  päällä
       käytettäessä valitsinta --nogui.

    --nocache
       Estää välimuistin luomisen pelidatasta.

    --nomusic
       Käynnistää pelin ilman musiikkia.

    --nosound
       Käynnistää pelin ilman ääniä ja musiikkia.

    --path Näyttää pelidatahakemiston nimen ja lopettaa.

    -r XxY, --resolution XxY
       Asettaa kuvatarkkuuden. Esimerkki: -r 800x600

    --smallgui
       Sallii pienten resoluutioiden käytön 800x480:een asti ja
       pienentää muutamia käyttöliittymän elementtejä.

    -s, --server [kone]
       Ottaa yhteyden valittuun koneeseen, muutoin ottaa yhteyden
       ensimmäiseen  palvelimeen  asetuksissa. Esimerkki: --server
       server.wesnoth.org

    -t, --test
       Käynnistää pelin pienessä testiskenaariossa.

    --validcache
       Olettaa, että välimuisti on validi. (Vaarallista.)

    -v, --version
       Näyttää versionumeron ja lopettaa.

    -w, --windowed
       Käynnistää pelin ikkunoidussa tilassa.

    --with-replay
       Toistaa uusinnan pelistä, joka ladataan valitsimella --load.

Valitsimen --multiplayer kanssa käytettävät valitsimet

    Osapuolikohtaisissa moninpelivalitsimissa on numero-kenttä. Se täytyy
    korvata puolen numerolla. Yleensä numero on 1 tai 2, mutta voi olla
    suurempikin   riippuen   valitun   skenaarion   mahdollisesta
    pelaajamäärästä.

    --algorithmnumero=arvo
       Valitsee  puolta  kontrolloivalle  tekoälylle  tavallisesta
       poikkeavan algoritmin. Mahdollisia arvoja: idle_ai, sample_ai.

    --controllernumero=arvo
       Valitsee puolen kontrolloijan. Mahdolliset arvot ovat human ja
       ai.

    --era=arvo
       Tällä  valitsimella  voi  valita  pelattavan  aikakauden
       oletusaikakauden sijaan. Aikakausi valitaan tunnisteen (id)
       perusteella.   Aikakaudet   on   kuvattu   tiedostossa
       data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       Lopettaa skenaarion päätyttyä näyttämättä voitto- tai
       häviöikkunaa, joka täytyisi sulkea klikkaamalla OK:ta. Tätä
       käytetään myös skriptatussa suorituskykytestauksessa.

    --nogui
       Käynnistää  pelin  ilman  graafista  käyttöliittymää.
       Toimiakseen  tämän  täytyy olla valitsimen --multiplayer
       edellä.

    --parmnumero=nimi:arvo
       Asettaa puolelle lisäparametreja. Nämä parametrit riippuvat
       valitsimien  --controller  ja  --algorithm arvoista. Tämä
       valitsin on todennäköisesti hyödyllinen vain oman tekoälyn
       kehittäjille. (Ei vielä dokumentoitu täydellisesti.)

    --scenario=arvo
       Valitsee  moninpeliskenaarion  tunnisteen  (id) perusteella.
       Oletustunniste on multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumero=arvo
       Valitsee liittouman tälle  puolelle  käytössä  olevalta
       aikakaudelta. Liittouma valitaan tunnisteen (id) perusteella.
       Liittoumat on kuvattu tiedostossa data/multiplayer.cfg.

    --turns=arvo
       Asettaa vuorojen määrän valittuun skenaarioon. Oletus on 50.

TEKIJÃT

    Kirjoittanut David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Muokannut Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ja
    Soliton  <soliton.de@gmail.com>.  Suomentanut  Niklas  Laxström
    <niklas.laxstrom+wesnoth@gmail.com>  ja  Wesnothin  suomennosryhmä
    (http://www.wesnoth.org/wiki/FinnishTranslation).
    Tämän  manuaalin  alkuperäisversion  kirjoitti  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Käy virallisella kotisivulla: http://www.wesnoth.org/

TEKIJÃKEUS

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    This is Free Software; this software is licensed under the GPL version
    2, as published by the Free Software Foundation. There is NO warranty;
    not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

KATSO MYÃS

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)