Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    cheatmake - engaña a make para non recompilar certos ficheiros

SYNOPSIS

    cheatmake [hidechangeficheiro] [show] [whyficheiro]

DESCRICIóN

    cheatmake é usado para aforrar tempo ao recompilar. Pode engañar a make
    para que salte ficheiros que non fosen modificados  dun  xeito
    significativo. Pode ser usado, por exemplo, se modifica un comentario
    nun ficheiro pero non o código efectivo.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

OPCIóNS

    hidechange ficheiro
       Acocha a modificación do ficheiro mudándolle o selo temporal
       cara o pasado. Use con precaución!

    show  Lista os ficheiros que make debe recompilar na actualidade

    why ficheiro
       Explica por que debe recompilar make o ficheiro

AMBIENTE

    Unha das seguintes variábeis (pero non ambas as dúas) debe estar
    configurada se o directorio das fontes non é o mesmo que o do código
    obxecto. Se o do código obxecto é simplesmente un subdirectorio do das
    fontes, debe usarse a variábel OBJ_SUBDIR, máis simples.

    OBJ_SUBJDIR
       Indica que o directorio do código obxecto está no subdirectorio
       indicado do das fontes. Por exemplo, se o directorio das fontes
       é kdesdk e o do código obxecto é kdesdk/obj-i386-linux, entón
       OBJ_SUBDIR debe ser obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Unha expresión de sed que é usada para transformar o directorio
       das fontes no de compilación. Por exemplo, se o das fontes é
       kdesdk/obj-i386-linux, entón OBJ_REPLACEMENT debe configurarse
       como s#kdesdk#kdesdk-obj#.

CONSULTE TAMéN

    make(1)

AUTORES

    cheatmake foi escrito por David Faure <faure@kde.org>. Esta páxina de
    manual foi escrita por Ben Burton  <bab@debian.org> para o sistema
    Debian GNU/Linux® (pero pode ser usada por outros).

               8 de marzo de 2003         CHEATMAKE(1)