Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    checkXML - Unha ferramenta lint de XML para documentos KDE DocBook de
    XML.

SYNOPSIS

    checkXML [nomeFicheiro]

DESCRICIóN

    checkXML é unha ferramenta para procurar erros de sintaxe en ficheiros
    XML DocBook de KDE. Tamén pode ser empregada para outros ficheiros XML
    baseados en DocBook, pero debería empregar a ferramenta xmllint(1), que
    é menos específica, se non está a traballar na documentación de KDE.

CONSULTE TAMéN

    meinproc4(1) xmllint(1)

AUTHOR

    Lauri Watts.

                 2003-07-03            CHECKXML(1)