Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefiles - Cria de novo todos os ficheiros Makefile dun
    directorio

SYNOPSIS

    create_makefiles [dir]

DESCRICIóN

    create_makefiles cria de novo todos os Makefiles en dir e non seus
    subdirectorios  (recursivamente) a partir dos modelos Makefile.am
    correspondentes.

    Este guión debe ser executado desde o directorio raíz (o que conte o
    "configure". Aforra tempo comparado con executar "configure" por
    enteiro.

    Se o directorio das fontes é diferentes do do código obxecto (consulte
    as variábeis de contorno en baixo), asumirase que cada Makefile.am e
    Makefile.in pertencen baixo os directorio das fontes e que os Makefile
    ao de compilación.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

AMBIENTE

    Unha das seguintes variábeis (pero non ambas as dúas) debe ser
    configurada se o directorio das fontes é diferente ao do código
    obxecto. Se o do código obxecto é un subdirectorio do das fontes, debe
    usarse a variábel OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
       Indica que o directorio do código obxecto está no subdirectorio
       especificado baixo o directorio das fontes. Por exemplo, se o
       directorio das fontes é kdesdk e o do código obxecto é
       kdesdk/obj-i386-linux, entón OBJ_SUBDIR  debe  axustarse  a
       obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Unha expresión de sed que é usada para transformar o directorio
       das fontes no de código obxecto. Por exemplo, se o directorio
       das  fontes  é  kdesdk,  entón  OBJ_REPLACEMENT  debe ser
       s#kdesdk#kdesdk-obj#.

CONSULTE TAMéN

    create_makefile(1) make(2)

AUTORES

    create_makefiles foi escrito por David Faure <faure@kde.org>.

    Esta  páxina  de  manual  foi  elaborada  escrita  Ben  Burton
    <bab@debian.org> para o sistema Debian GNU/Linux (pero pode ser usada
    por outros).

               8 de marzo de 2003      CREATE_MAKEFILES(1)