Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    cvscheck - Informa do estado fora de liña dos ficheiros nun módulo CVS
    obtido.

SYNOPSIS

    cvscheck [dir]

DESCRICIóN

    cvscheck imprime información acerca do estado da súa copia local do CVS
    sen comunicarse co servidor. Isto implica que é extremadamente rápido e
    non requere unha conexón de rede.

    O directorio dado e todos os seus subdirectorios serán procesados
    recursivamente. Se non indica un directorio, será usado o actual e os
    seus subdirectorios.

    Cada ficheiro cun estado interesante será mostrado xunto cun caracter
    enfronte do seu nome para indicar o estado. Estes caracteres son os
    seguintes.

    ? foobar.c
       O ficheiro non é coñecido polo CVS

    M foobar.c
       O ficheiro foi modificado localmente

    m foobar.c
       Puidera ser que o ficheiro teña modificacións locais. Debería
       facer un diff co servidor para verificalo.

    C foobar.c
       O ficheiro ten un conflito co CVS e non pode ser entregado.

    U foobar.c
       O ficheiro está no CVS pero falta na súa copia local.

    T foobar.c
       O ficheiro ten unha marca CVS de pegoñento pouco frecuente.

    A foobar.c
       Fixo un cvs add para este ficheiro, pero aínda non a entregou.

    R foobar.c
       Fixo un cvs rm deste ficheiro, pero aínda non o entregou.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

CONSULTE TAMéN

    cvs(1)

AUTORES

    cvscheck  foi  escrito  por  Dirk  Müller  <mueller@kde.org>  e
    Sirtaj.Singh.Kang; <taj@kde.org>

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton <bab@debian.org>
    para o sistema Debian GNU/Linux (pero pode ser usada por outros).

               8 de marzo de 2003          CVSCHECK(1)