Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    demangle - Desfai a mutilación dos nomes dos símbolos de C++

SYNOPSIS

    demangle

DESCRICIóN

    demangle le unha lista de nomes de símbolos de C++ mutilados desde a
    entrada estándar e convérteos a unha forma lexíbel na saída estándar.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

EXEMPLO

    Crie  un ficheiro chamado nomes que conteña os seguintes nomes
    codificados de símbolos:

    _ZNK6Object10metaObjectEv
    _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
    _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

    Estes nomes poden ser recuperados como segue:

       example$  demangle  <  nomes  Object::metaObject()  const
       QPtrList<Arrow>::clear()    construction   vtable   for
       KMainWindow-in-Kolf

CONSULTE TAMéN

    kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

    Ben Burton.

               7 de abril de 2003          DEMANGLE(1)