Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

       demangle - Desfai a mutilación dos nomes dos símbolos de C++

SYNOPSIS

       demangle

DESCRICIóN

       demangle  le  unha  lista de nomes de símbolos de C++ mutilados desde a
       entrada estándar e convérteos a unha forma lexíbel na saída estándar.

       Esta utilidade forma parte do Kit de  Desenvolvimento  de  Sóftware  de
       KDE.

EXEMPLO

       Crie   un  ficheiro  chamado  nomes  que  conteña  os  seguintes  nomes
       codificados de símbolos:

       _ZNK6Object10metaObjectEv
       _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
       _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

       Estes nomes poden ser recuperados como segue:

              example$   demangle   <   nomes    Object::metaObject()    const
              QPtrList<Arrow>::clear()       construction      vtable      for
              KMainWindow-in-Kolf

CONSULTE TAMéN

       kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

       Ben Burton.

                              7 de abril de 2003                   DEMANGLE(1)