Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kalzium - Un programa de KDE para a ensinanza da química

SYNOPSIS

    kalzium [Opcións Xenéricas de KDE] [Opcións Xenéricas de Qt]

DESCRICIóN

    Kalzium é un programa que mostra a Táboa Periódica dos Elementos. Pode
    usar Kalzium para pesquisar información acerca dos elementos ou para
    aprender cousar acerca da táboa.

    Kalzium dá todo tipo de información acerca da Táboa Periódica. Pode
    procurar moreas de información acerca dos elementos e tamén usar
    visualizacións para mostrá-los.

    Este paquete é parte do módulo oficial de KDE para educación.

CONSULTE TAMéN

    Dispón de documentación para o usuario ais detallada en help:/kalzium
    (pode  ou  escreber  este  URL  en  Konqueror  ou  executar
    khelpcenterhelp:/kalzium).

AUTORES

    Kalzium foi escrito por Carsten Niehaus <cniehaus@kde.org> e Tomisalve
    Gountchev <tomi@idiom.com>.

    Esta páxina de manual foi escrita por Ben Burton

AUTHOR

    Ben Burton.

               8 de abril de 2003          KALZIUM(1)