Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kbruch - Aprender a calcular con fraccións

SYNOPSIS

    kbruch [Opcións Xenéricas de KDE] [Opcións Xenéricas de Qt]

DESCRICIóN

    KBruch é un pequeno programa para praticar o cálculo con fraccións.
    Fornece diferentes exercicios con esta fin. O programa comproba o que
    escrebe o usuario e responde en consecuencia.

CONSULTE TAMéN

    Hai disponíbel información mais detallada en help:/kbruch (pode ou
    introducir este URL en Konqueror ou executar khelpcenter help:/kbruch).

    Tamén hai mais información disponíbel no sitio web do proxecto
    educativo de kde: http://edu.kde.org/kbruch/

AUTORES

    KBruch foi escrito por Sebastian Stein <seb.kde@hpfsc.de>

AUTHOR

    Lauri Watts.