Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kde4-config - Imprime as rotas de instalación de KDE

SYNOPSIS

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path tipo]
          [--userpath tipo] [--install tipo]

DESCRICIóN

    kde4-config é un programa da liña de comandos que se emprega para obter
    información acerca da instalación de KDE ou das rotas do usuario.

    Empregue este programa para determinar onde están os  distintos
    elementos da instalación de KDE no sistema.

OPCIóNS

    --expandvars
       expande ${prefix} e ${exec_prefix} na saída

    --prefix
       Prefixo compilado para as bibliotecas de KDE

    --exec-prefix
       O exec_prefix compilado das bibliotecas de KDE

    --libsuffix
       O sufixo compilado da rota da biblioteca

    --localprefix
       O prefixo en $HOME empregado para escreber os ficheiros

    --version
       A cadea de versión compilada das bibliotecas de KDE

    --types
       Mostra  unha lista de todos os tipos de recurso de KDE
       disponíbeis

    --path tipo
       Rota de busca do tipo especificado

    --userpath tipo
       Rotas de usuario para os tipos: desktop|autostart|trash|document

    --install tipo
       Prefixo onde instalar os ficheiros do recurso

EXEMPLOS

    Imprime o directorio superior da instalación de KDE:

    % kde4-config --prefix

    Imprime unha lista con todos os tipos de recurso:

    % kde4-config --types

    Imprime a rota do fondo de escritorio instalado:

    % kde4-config --path wallpaper

CONSULTE TAMéN

    kdeoptions(7)

ERROS

    Nengún coñecido.

AUTHOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>.