Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kmplot - representador de funcións matemáticas

SYNOPSIS

    kmplot [ficheiro] [Opción Xenéricas de KDE]
       [Opcións Xenéricas de Qt™]

DESCRICIóN

    KmPlot é un representador de funcións matemáticas para o Escritorio
    KDE. Incorpora un potente procesador de expresións. Pode representar á
    vez diferentes funcións e combiná-las para construir novas funzóns.

    KmPlot permite usar funcións paramétricas e funcións en coordenadas
    polares. Están soportados varios modos de grella. As gráficas poden ser
    impresas con alta precisión na escala correcta.

    KmPlot tamén fornece algunhas funcionalidades numéricas e visuais, como
    preencher e calcular a área entre a gráfica e o primeiro eixo, achar
    valores extremos, alterar dinamicamente parámetros das funcións e
    representar ecuacións diferenciais e integrais.

    KmPlot forma parte do módulo educativo de KDE.

OPCIóNS

    ficheiro
       Ficheiro a abrir

CONSULTE TAMéN

    Está  disponíbel documentación mais detallada para o usuario en
    help:/kmplot (pode introducir este URL en Konqueror, ou executar
    khelpcenterhelp:/kmplot).

    Hai mais información disponíbel no sitio web do proxecto educativo de
    KDE: http://edu.kde.org/kmplot/.

AUTORES

    KmPlot foi escrito por Klaus-Dieter Möller  <kdmoeller@foni.net>,
    Matthias   Messmer   <bmlmessmer@web.de>  e  Fredrik  Edemar
    <f_edemar@linux.se>

AUTHOR

    Ben Burton.