Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

       ktouch - Titor de mecanografía para o KDE

SYNOPSIS

       ktouch [URL] [Opcións xenéricas do KDE] [Opcións xenéricas do Qt]

DESCRICIóN

       O  KTouch  é  un programa para aprender a escribir nun teclado. Axuda a
       aprender a escribir nun teclado rápida e correctamente. Cada dedo ten o
       seu sitio no teclado con teclas asociadas que premer.

       O KTouch axuda a aprender a escribir nun teclado fornecendo un texto co
       que adestrarse e axústase a niveis diferentes dependendo de como vaias.
       Pode  mostrar  a  tecla  que  hai  que  premer  a continuación e o dedo
       correcto que hai que empregar.

       Esta aplicación fai parte do módulo de edutainment oficial do KDE.

OPCIóNS

       URL    O ficheiro de adestramento que abrir

VEXA TAMéN

       Disponse de documentación do usuario  máis  detallada  en  help:/ktouch
       (introduza  tanto  este  URL  no  Konqueror  como  execute  khelpcenter
       help:/ktouch).

       Tamén hai máis información disponíbel no sitio web  de  Edutainment  do
       KDE: http://edu.kde.org/ktouch/.

AUTORES

       KTouch  escribíronno Haavard Froeiland  <haavard@users.sourceforge.net>
       e Andreas Nicolai  <Andreas.Nicolai@gmx.net>.  Esta  páxina  de  manual
       está baseada na preparada para Debian por Ben Burton

AUTHOR

       Ben Burton.