Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    pruneemptydirs - Detecta directorios de fontes que estexan obsoletos
    nunha árbore de CVS

SYNOPSIS

    pruneemptydirs [-f]

DESCRICIóN

    prunermptydirs é usado para limpar unha árbore CVS local. Detecta
    directorios  que  conteñan restos de cousas obsoletas que fosen
    eliminadas do CVS. Estes directorios a miúdo estragan a compilación.
    Examinanse o cartafol actual e todos os seus subcartafoles.

    Lembre que esta ferramenta non borra nada; simplesmente imprime o que
    debe facer como unha serie de comandos de borrado. Pode copiar e apegar
    estes comandos ou usalos con "eval" nun guión.

    Esta ferramenta traballa mellos se o directorio das fontes non é o
    mesmo que o de compilación, xa que non imprimirá os directorios que
    conteñan executábeis vellos.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

OPCIóNS

    -f   Fai os borrados non cando de só imprimilos. Use esta opción con
       moito coidado.

AUTORES

    pruneemptydirs foi escrito por David Faure <faure@kde.org>

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

               8 de abril de 2003       PRUNEEMPTYDIRS(1)