Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    qtdoc - Abre unha páxina de axuda de Qt en Konqueror

SYNOPSIS

    qtdoc [nomeClase]

DESCRICIóN

    qtdoc abre unha páxina de axuda de Qt™ en Konqueror. De indicarse
    nomeClase, abrirá a axuda desa clase. De non indicarse abrirase a
    páxina inicial da axuda de Qt™. nomeClase non é sensíbel á
    capitalización.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE

AMBIENTE

    QTDIR O directorio baixo o cal está instalada Qt™. A páxina
       inicial da axuda de Qt™ debería estar en $QTDIR/doc/html.

EXEMPLOS

    Para mostrar a axuda da clase QString:

       qtdoc QString

CONSULTE TAMéN

    kdedoc(1), assistant(1)

AUTORES

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

               7 de abril de 2003           QTDOC(1)