Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    reportview  -  pídelle  a KWeatherService que mostre un informe
    meteorolóxico

SYNOPSIS

    reportview; [Opcións Xerais de KDE] [Opcións Xerais de Qt]

DESCRICIóN

    reportview non está deseñado para ser usado directamente.

    reportview é un pequeno programa que lle pide a KWeatherService que
    mostre un informe meteorolóxico. A información mostrada inclúe a
    temperatura, velocidade do vento e presión atmosférica.

    KWeatherService é un servizo DCOP usado tanto por reportview como pola
    aplicacionciña do panel kweather para obter datos meteorolóxicos. Non é
    preciso iniciar KWeatherService por separado; reportview iniciará o
    servizo por si se o precisa.

CONSULTE TAMéN

    kweather(1)

    Hai información para o usuario máis detallada en help:/kweather (pode
    introducir   este   URL   en   Konqueror   ou   executar
    khelpcenterhelp:/kweather).

AUTORES

    kweather foi escrito por Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org> e
    Nadeem Hasan <nhasan@kde.org>

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

               7 de abril de 2003         REPORTVIEW(1)