Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    split2po - Cria un ficheiro po a partir de dous ficheiros XML DocBook

SYNOPSIS

    split2po {XML-orixinalXML-traducido}

DESCRICIóN

    split2po é unha ferramenta para a liña de comandos que toma os dous
    ficheiros XML DocBook e xera un ficheiro de mensaxes gettext que
    representa os cambios entre eles. O ficheiro PO resultante é enviado
    para a saída estándar.

    XML-traducido debe ser o resultado de traducir XML-orixinal a outra
    lingua. Esta é a tradución representada no ficheiro PO resultante.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

CONSULTE TAMéN

    po2xml(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORES

    As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

               7 de abril de 2003          SPLIT2PO(1)