Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    swappo - intercambia as cadeas msgid e msgstr nun ficheiro PO

SYNOPSIS

    swappo [ficheiro.po]

DESCRICIóN

    swappo le o ficheiro PO dado e intercambia os campos msgid e msgstr de
    cada mensaxe. O resultado é un novo ficheiro PO que traduce no sentido
    oposto. Por exemplo, se o ficheiro PO traduce de Inglés a Galego, o
    novo ficheiro PO traducirá de Galego a Inglés.

    O novo ficheiro PO será escrito na saída estándar. O antigo ficheiro PO
    ficará tal como era.

    Esta utilizade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE

CONSULTE TAMéN

    po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORES

    As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

               7 de abril de 2003           SWAPPO(1)