Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    transxx - Cria un ficheiro PO pseudotraducido a partir dun ficheiro
    modelo de PO

SYNOPSIS

    transxx [modelo.pot]

DESCRICIóN

    transxx é unha ferramenta para a liña de comandos que produce un
    ficheiro PO básico a partir cun ficheiro de modelos PO. Algo do formato
    e estrutura das cadeas msgid será copiado ás cadeas msgstr, pero polo
    demais o texto será traducido como ‘‘xx’’.

    O ficheiro PO así criado é enviado á saída estándar.

    Se executa o seu sóftware co idioma ‘‘xx’’ mostrará rapidamente caisque
    cadeas visíbeis para o usuario que non sexa traducíbel.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

AUTORES

    As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

               7 de abril de 2003          TRANSXX(1)