Provided by: kde-l10n-gl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    xml2pot - Cria un ficheiro de modelo PO a partir dun ficheiro XML
    DocBook.

SYNOPSIS

    xml2pot [XML-orixinal]

DESCRICIóN

    xml2pot é unha ferramenta de liña de comando que produce un ficheiro
    modelo  de  mensaxes gettext a partir dun ficheiro XML DocBook
    XML-orixinal. O ficheiro modelo é enviado á saída estándar.

    O ficheiro modelo resultante pode ser usado para criar ficheiros de
    mensaxes gettext (ficheiros PO) para diversas linguaxes. Estes poden
    ser usados xunto coa ferramenta po2xml(1) para traducir o ficheiro XML
    orixinal a estas linguaxes.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de
    KDE.

CONSULTE TAMéN

    po2xml(1), split2po(1), swappo(1), transxx(1)

AUTORES

    As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

               7 de abril de 2003          XML2POT(1)