Provided by: amule-daemon_2.2.6-0ubuntu1_i386 bug

NÉV

       amuleweb - aMule web kiszolgáló

ÁTTEKINTÉS

       amuleweb  [-h <gp>] [-p <port>] [-P <jelsz>] [-f <fjl>] [-l <nyelv>]
       [-q] [-v] [-w] [-t <nv>] [-s  <port>]  [-z]  [-Z]  [-A  <jelsz>]  [-G
       <jelsz>] [-a] [-d] [-L]

       amuleweb [-f <fjl>] --create-config-from=<fjl>

       amuleweb [--help] [--version]

       amuleweb --amule-config-file=<fjl>

LEÍRÁS

       Az   amuleweb   kezeli  az  aMule-hoz  való  hozzáférést  egy  böngésző
       segítségével.   Az  amuleweb   kiszolgáló   elindítható   az   amule(1)
       indítákor,  azzal  együtt,  vagy  külön,  bármikor  később.   Az opciók
       parancssorban vagy konfigurácós fájlban is megadhatók.  A parancssorban
       megadott opciók felülbírálják a konfigurációs fájlban megadottakat.

OPCIÓK

       -h, --host=<gp>
              A  gép,  ahol az aMule fut (alapértelmezés: localhost).  A <gp>
              lehet egy IP cím vagy DNS név.

       -p, --port=<port>
              Az aMule távoli elérés portja (alapértelmezés: 4712).

       -P, --password=<jelsz>
              A távoli elérés jelszava.

       -f, --config-file=<fjl>
              A megadott konfigurációs fájlt használja.  Az  alapértelmezés  a
              ~/.aMule/remote.conf

       -l, --locale=<nyelv>
              Beállítja  a  program  nyelvét.  Lásd a MEGJEGYZÉSEK fejezetet a
              <nyelv> paraméter bővebb leírásához.

       -q, --quiet
              Csendes mód, semmit nem ír  ki  a  szabvány  kimenetre.   Ezt  a
              háttérben való futtatáshoz lehet jól használni, pl. így indítva:
              amuleweb -q &

       -v, --verbose
              Bőbeszédű mód, a hibakeresési üzeneteket is megjeleníti.

       -w, --write-config
              A parancssori paramétereket kiírja  a  konfigurációs  fájlba  és
              kilép.

       --create-config-from=<fjl>
              Konfigurációs  fájl  készítése  a <fjl> alapján, amely az aMule
              érvényes konfigurációs fájlja kell legyen, majd utána kilép.

       -t, --template=<nv>
              A  megadott  nevű  sablon  használata.  Lásd  még   a   SABLONOK
              fejezetet.

       -s, --server-port=<port>
              A  web kiszolgáló HTTP portja, alapértelmezés szerint 4711. Ezen
              keresztül kommunikál a böngészővel.

       -z, --enable-gzip
              Gzip tömörítés engedélyezése a HTTP forgalom részére.

       -Z, --disable-gzip
              Gzip tömörítés tiltása (alapértelmezett).

       -A, --admin-pass=<jelsz>
              Teljes jogú web felület hozzáférést biztosító jelszó.

       -G, --guest-pass=<jelsz>
              Vendég felhasználó jelszava.

       -a, --allow-guest
              Vengég felhasználó engedélyezése.

       -d, --deny-guest
              Vendég felhasználó tiltása (alapértelmezett).

       -L, --load-settings
              A webkiszolgáló beállításainak töltése/mentése a  távoli  aMule-
              ról/ra.   Ebben  az  esetben  az amuleweb figyelmen kívül hagyja
              azokat a parancssori és  konfigurációs  fájlbeli  beállításokat,
              amelyeket  az aMule-tól is be tud szerezni (ezek beállíthatóak a
              Beállítások->Távoli Elérés pontban).  A  beállítások  mentésekor
              sem  írja  azokat  fájlba  (mint  egyébként),  hanem  az aMule-t
              értesíti  a  beállítások  megváltozásáról.   Azon   beállítások,
              melyek  az  aMule  Beállítások párbeszédpaneljén nem szerpelnek,
              nem kerülnek mentésre.

       --amule-config-file=<fjl>
              Az aMule konfigurációs fájljának elérési útvonala.  NE HASZNÁLJA
              EZT  A  PARAMÉTERT!   Ezt az aMule használja, hogy induláskor el
              tudja indítani a web kiszolgálót.  Ennek  hatására  az  amuleweb
              minden   egyéb  parancssori,  konfigurációs  és  alapértelmezett
              beállítást figyelmen kívül hagy,  és  a  megadott  konfigurációs
              fájlból  olvassa  be azokat, ezen kívül úgy viselkedik, mintha a
              -q -L opciók is meg lennének adva.

       --help Megjeleníti a súgót és kilép.

       --version
              Megjeleníti a program verzióját, majd kilép.

MEGJEGYZÉSEK

   Elérési utak
       Minden olyan opciónál, amely <fjl> paramétert kér, ha a megadott  fjl
       nem  tartalmaz  könyvtár  komponenst (vagyis tisztán csak egy fájlnév),
       akkor azt az aMule konfigurációs könyvtárában (~/.aMule) fogja keresni.

   Nyelvek
       A   -l   opció   <nyelv>  paramétere  a  következő  módon  adható  meg:
       nyelv[_TERLET][.kdols][@mdost], ahol nyelv az  elsődleges  nyelv,
       TERLET  egy  nyelvváltozat/terület  kódja,  kdols a karakter készlet
       kódja és a mdost "lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválasszon egy
       meghatározott  esetet  a  helyi jellemzők adataiból egyetlen kategórián
       belül".

       Például, a következő értékek mind érvényesek:
       fr
       fr_FR
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

       Habár  a   fenieket   mind   elfogadja   a   program,   mint   érvényes
       nyelvmeghatározást, a kdols és mdost még nem használt.

       Ráadaásként  a fenti formátumhoz, megadható akár egy nyelv teljes angol
       megnevezése is, így például -l german szintén érvényes, és  egyenértékű
       a -l de_DE megadással.

       Ha  sem  a parancssorban, sem a konfigurációs fájlban nincsen megadva a
       nyelv, akkor a rendszer alapértelmezett nyelvét fogja használni.

SABLONOK

       Az  amuleweb  képes  az  információ  különböző   felületekkel   történő
       megjelenítésére.   Ezeket  hívjuk  sablonoknak,  és  az  amuleweb  a -t
       parancssori opcióval  vehető  rá  egy  adott  sablon  használatára.   A
       sablonokat  a  következő  helyen keresi: először az ~/.aMule/webserver/
       könyvtárban, majd utána a  $(pkgdatadir)/webserver/  könyvtárban,  ahol
       ($(pkgdatadir) a hardver független adatok installálási helye, általában
       /usr/share/amule).  Minden egyes sablonnak a sablon  nevével  megegyező
       alkönyvtárban  kell  lennie,  és ez a könyvtár kell tartalmazzon minden
       fájlt, amelyre a sablonnak szüksége van.  Magának a sablont  tartalmazó
       fájlnak a neve aMule.tmpl kell, hogy legyen.

       Például    az    alapértelmezett    sablon   (a   neve   'default')   a
       webserver/default/ könyvtárban van, és ez  a  könyvtár  tartalmazza  az
       aMule.tmpl fájlt, meg egy jó pár képet hozzá.

FÁJLOK

       ~/.aMule/remote.conf
       ~/.aMule/webserver/
       $(pkgdatadir)/webserver/

PÉLDA

       Tipikusan  az  amuleweb  első indításakor létrehozunk egy konfigurációs
       fájlt, vagy az

       amuleweb  -h  gpnv  -p  EC_port  -P   EC_jelsz   -s   HTTP_port   -A
       TeljesJogJelsz -w

       paranccsal,  vagy,  ha  nem  akarjuk a parancssorban megadni a jelszót,
       akkor pl. az

       amuleweb --create-config-from=/home/felhasznlnv/.aMule/amule.conf

       paranccsal. Természetesen a  fenti  elérési  út  a  helyi  viszonyoknak
       megfelelően    változhat.    A    beállítások   tehát   elmentődnek   a
       $HOME/.aMule/remote.conf fájlba, és ezek után már egyszerűen az

       amuleweb

       paranccsal indíthatjuk a web kiszolgálót.

HIBÁK JELENTÉSE

       A hibákat kérjük  vagy  a  fórumon  (http://forum.amule.org/),  vagy  a
       hibakövetőben  (http://bugs.amule.org/)  jelentsék.  Hibákról kérjük ne
       írjanak levelet (e-mail-t)  se  a  levelzési  listára,  se  közvetlenül
       valamelyik fejlesztőnek.

COPYRIGHT

       Az  aMule  és az összes hozzá tartozó segédprogram a GNU General Public
       Licence védelme alatt áll.

LÁSD MÉG

       amule(1), amulecmd(1)

MAGYAR FORDÍTÁS

       Dévai Tamás <gonosztopi@amule.org>