Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    chown - fájlok felhasználói és csoport tulajdonosának megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

    chown [options] user[:group] file...

    POSIX opciók: [-R] [--]

    GNU  opciók  (legrövidebb  forma):  [-cfhvR]  [--dereference]
    [--reference=rfile] [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS

    A chown a felhasználói és/vagy csoport tulajdonost változtatja meg a
    megadott fájlokra, az első nem-opció paraméter szerint, amelyet a
    következőképpen értelmez: ha csak a felhasználói név (vagy az ennek
    megfelelő számmal reprezentált azonosító) van megadva, akkor ez a
    felhasználó lesz a fájlok tulajdonosa, de a csoport tulajdonos nem
    változik. Ha a felhasználói nevet egy kettősponttal vagy ponttal
    elválasztva egy csoportnév követi (vagy a neki megfelelő számmal
    reprezentált azonosító) és közöttük nincs szóköz, akkor a csoport
    tulajdonos is megváltozik.

GNU RÉSZLETEK

    A GNU verzió megengedi a pont használatát a kettőspont helyett (a BSD-t
    követve). [Ezt a POSIX nem engedte meg, mivel a pont egy szabályos
    karakter egy felhasználói névben]. Ha a felhasználói nevet egy pont
    vagy kettőspont követi, de csoportnév nem, a felhasználó válik a fájlok
    tulajdonosává és a felhasználó csoportja lesz  a  fájl  csoport
    tulajdonosa. Amennyiben egy pont vagy kettőspont, és a csoport van
    megadva, de a felhasználó nem, akkor csak a csoport tulajdonos
    változik; ekkor a chown a chgrp paranccsal egyenértékű.

POSIX OPCIÓK

    -R   Rekurzívan  változtatja  meg  a  könytárak  és  tartalmuk
       tulajdonosát.

    --   Opciólista lezárása.

GNU OPCIÓK

    -c, --changes Kiírja azoknak a fájloknak a neveit, amelyek tulajdonosai
    megváltoztak.

    -f, --silent, --quiet
       Nem  ír  ki  hibaüzenetet abban az esetben, ha egy fájl
       tulajdonosait nem tudja megváltoztatni.

    -h, --no-dereference
       Magukon a szimbolikus linkeken végez műveletet ahelyett, amire
       mutatnak.  Csak akkor használható, ha a lchown rendszerhívás
       létezik.

    -v, --verbose
       Kiírja a fájlok neveit, amelyek tulajdonosait  megpróbálja
       megváltoztatni.

    -R, --recursive
       Rekurzívan keresi a fájlokat a könyvtárakban.

    --dereference
       A szimbolikus link által mutatott fájl tulajdonosát változtatja
       meg ahelyett, hogy magát a linket manipulálná.  (Újdonság a
       fileutils-4.0 csomagban.)

    --reference= rfile
       (Újdonság a fileutils 4.0 csomagban.) A file tulajdonosát az
       rfile -lal megegyezőre állítja.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd
       kilép.

    --version
       Kiírja a program verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A LANG, LC_ALL, LC_CTYPE és LC_MESSAGES változók a szokásos jelentéssel
    bírnak.

MEGFELELÉS

    A POSIX 1003.2 nem engedi meg a pont, mint elválasztó jel használatát a
    felhasználói és a csoportnév között.

MEGJEGYZÉSEK

    Ez a kézikönyvoldal a chown azon verzióját írja le, amely a file-
    utils-4.0 csomagban található; más változatok némileg eltérhetnek.
    Javításokat, bővítéseket a <aeb@cwi.nl> címre lehet küldeni (angolul).
    A programhibákat (szintén angolul) a <fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu>
    címre lehet jelenteni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kulcsár Gábor <medve@iku.omikk.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>