Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    dc - tetszőleges pontosságú számológép

ÁTTEKINTÉS

    dc

LEÍRÁS

    A  dc  egy  korlátlan pontosságú számítások elvégzésére alkalmas
    fordított-lengyel (postfix) asztali számológép, amely lehetőséget ad
    makrók definiálására és végrehajtására. A bemenetet a szabványos
    bemenetről veszi; ha argumentumot adsz meg neki, azt fájlnévként
    értelmezi és azon fájlok tartalmát veszi és hajtja végre, majd ezután
    olvas a szabványos bemenetről. A kimenet a szabványos kimenet, a hibák
    a szabványos hibakimenetre íródnak.

    A fordított-lengyel számológép a számokat egy veremben tárolja. Új szám
    bevitele esetén a szám a verem tetejére kerül. A műveletek az
    argumentumukat a verem tetejéről veszik, majd az eredményt visszateszik
    a verembe.

    A bevitelhez a számot egyszerűen beírod, követheti  opcionálisan
    tizedespont.  A hatványalak használata nem támogatott. Negatív számok
    beviteléhez a számot ``_'' karakterrel kezdd. Az előjel nem lehet
    ``-'', mivel ez a kivonás műveleti operátora. Több számot egymástól
    szóközzel vagy új sorral elválasztva lehet bevinni, ezen karakterek nem
    parancsok.

KIÍRÓ PARANCSOK

    p   Kiírja a verem tetején levő számot a verem megváltoztatása
       nélkül. A szám után egy újsor karakter is kiíródik.

    P   Kiveszi a verem tetejéről a számot, kiírja, és nem ír utána
       újsor karaktert.

    f   Kiírja  a  verem  teljes  tartalmát  anélkül, hogy bármit
       változtatna. Akkor jó, ha teljesen eltévedtél, vagy ki akarod
       találni, hogy egy parancs vajon mit csinált.

SZÁMÍTÁSOK

    +   Leveszi a verem két felső elemét, összeadja őket, és az
       eredményt a verembe helyezi. A pontosságot  kizárólag  az
       argumentumok értéke határozza meg.

    -   Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt (ami eredetileg felül
       volt) kivonja a másodikból, majd az eredményt a verembe helyezi.

    *   Leveszi a verem két felső elemét, összeszorozza őket, majd az
       eredményt a verembe helyezi. A tizedesjegyek számát az aktuális
       pontosságérték (l. lentebb) határozza meg, és nem függ a
       szorzandóktól.

    /   Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt  elosztja  a
       másodikkal, majd az eredményt a verembe helyezi. A tizedesjegyek
       számát a pontosságérték határozza meg.

    %   Leveszi a verem két felső elemét, a / által végzett osztás
       maradékát a verembe helyezi. Az osztás a pontosságérték által
       meghatározott pontossággal végződik el, és a maradék is ennek
       megfelelő számú jegyre számolódik ki.

    ~   Leveszi  a  verem két felső elemét, az elsőt elosztja a
       másodikkal. Először a hányadost, aztán a maradékot helyezi a
       verembe.  Az  osztásban  használt  tizedesjegyek  értéke a
       pontosságértéktől függ. (A SdSn lnld/ LnLd% hatása hasonló, a
       hibakezelése más egy kicsit.)

    ^   Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt (ami eredetilg felül
       volt) kitevőként, a másodikat alapként használva elvégzi a
       hatványozást. Ha a kitevőnek van törtrésze, azt figyelmen kívül
       hagyja. A pontosságérték határozza meg, hogy az eredmény hány
       tizedesjegyre számítódik ki.

    |   Törtkitevős hatványozást végez. Leveszi a verem felső három
       elemét. Az első (ami eredetileg felül volt) lesz a kitevő
       nevezője, ez nem lehet nulla, és egésznek kell lennie. A második
       a kitevő számlálója, ez nem lehet negatív. Ha van tizedesjegye,
       azt figyelmen kívül hagyja. A harmadik szám lesz a hatványozás
       alapja. A pontosságérték határozza meg, hogy az eredmény hány
       tizedesjegyre számítódik ki. Kis számok esetén hasonlít hozzá a
       Sm lble^ Lm% szekvencia, de a ^-tól eltérően ez a parancs nem
       alkalmazható tetszőlegesen nagy kitevőkre.

    v   Levesz egy elemet a veremről, kiszámítja a négyzetgyökét, majd
       az eredményt a verembe helyezi. A pontosságérték határozza meg,
       hogy hány tizedesjegyre végződik el a számítás.

    A legtöbb számítás eredményét befolyásolja a k paranccsal beállítható
    pontosságérték. Ez alapértelmezésben nulla, ami azt jelenti, hogy az
    összeadás és a kivonás kivételével minden művelet erdménye egész lesz.

    A % maradék-művelet kis magyarázatra szorul. Ha az argumentumai ``a''
    és ``b'', akkor a művelet eredménye ``a - (b * (a / b))'', ahol ``a /
    b'' az aktuális pontosságérték szerint számítódik.

VEREMKARBANTARTÁS

    c   Kitörli a verem minden elemét, a verem üres lesz.

    d   A verem tetején levő elemet megduplázza és a verem tetejére
       helyezi, így a ``4d*p'' eredménye 16.

    r   Megfordítja (kicseréli) a verem két felső elemét.

REGISZTEREK

    A dc 256 memóriaregisztert képes kezelni, mindegyikük neve egyetlen
    karakter. A regiszterben tárolható és később újrafelhasználható egy
    szám vagy egy karakterlánc.

    sr   A verem tetején levő értéket leveszi és az r regiszterben
       eltárolja.

    lr   Az r regiszter tartalmát a verembe helyezi. Ez a művelet nem
       változtatja meg az r regiszter tartalmát.

    Minden regiszternek megvan a saját verme, az aktuális regiszterérték
    van a verem tetején.

    Sr   A (fő) verem tetején levő értéket leveszi és az r regiszter
       vermébe helyezi. A regiszter előző értéke így elérhetetlen.

    Lr   Az r regiszter verméből leveszi az elemet és a fő verembe
       helyezi. Ha az r regiszter vermében volt régebben valami érték,
       akkor az most a lr paranccsal elérhetővé válik.

PARAMÉTEREK

    A dc működését három paraméter befolyásolja: a pontosság, a beviteli
    alap és a kimeneti alap. A pontosság határozza meg, hogy a műveletek
    eredményéből hány tizedesjegy maradjon meg. A beviteli alap mutatja
    meg, hogy a begépelt számok hányas számrendszerben vannak; minden
    begépelt szám ebben a számrendszerben értelmeződik. Számok kiírásakor a
    számok a kimeneti alap szerinti számrendszerben íródnak ki.

    A beviteli és a kimeneti alapok különböző paraméterek, nem kell
    feltétlenül egyenlőnek lenniük; ez lehet hasznos és zavaró is. A
    bemeneti alap legalább 2, legfeljebb 36 lehet. A kimeneti alapnak
    legalább 2-nek kell lennie. A pontosságnak nullának vagy nagyobbnak
    kell lennie. A pontosság a beviteli és kimeneti alaptól függetlenül
    mindig tizedesjegyeket jelent.

    i   Leveszi a verem tetején levő számot és erre állítja a beviteli
       alapot.

    o   Leveszi a verem tetején levő számot és erre állítja a kimeneti
       alapot.

    k   Leveszi  a  verem tetején levő számot és erre állítja a
       pontosságot.

    I   Az aktuális beviteli alapot a verem tetejére helyezi.

    O   Az aktuális kimeneti alapot a verem tetejére helyezi.

    K   A pontosság aktuális értékét a verem tetejére helyezi.

KARAKTERLÁNCOK

    A dc képes karakterláncokat is kezelni. A karakterláncokat csak tárolni
    vagy  makróként  végrehajtani  (azaz  a tartalmuk dc parancsként
    értelmeződik) lehet. Karakterláncok tárolására minden regiszter és a
    verem is képes. Néhány parancs, mint például az aritmetikai műveletek
    számokat várnak argumentumként, és hibát jeleznek, ha karakterláncot
    találnak  helyette.  Más  parancsok  számot és karakterláncot is
    elfogadnak; ilyen például a p parancs, ami mindegyiket elfogadja és a
    típusának megfelelő módon írja ki.

    [karakterek]
       A  karakterek  -et  tartalmazó  karakterláncot  (azokat  a
       karaktereket, amik [ és ] karakterek között vannak) tartalmazó
       karakterláncot képez és a veremre helyezi. Például a [foo]P
       kiírja a foo szöveget és nem ír utána újsor karaktert.

    a   Leveszi a verem legfelső elemét. Ha ez szám, akkor az alacsony
       helyiértékű bájtját karakterré konvertálja és a verembe helyezi.
       Ha ez karakterlánc, akkor ennek első karakterét helyezi vissza a
       verembe.

    x   Leveszi a verem legfelső elemét és makróként végrehajtja.
       Normális esetben ez az elem egy karakterlánc; ha szám, akkor
       visszahelyezi a verembe. Például a [1p]x végrhajtja a 1p makrót,
       ami egy 1 -est tesz a verembe és új sorban kiírja az 1 -et.

    A makrókat leggyakrabban regiszterekben tároljuk; a [1p]sa az a
    regiszterbe tesz egy olyan makrót, ami egy 1 -est ír ki. A lax parancs
    hajtja végre ezt a makrót.

    >r   Leveszi a verem két felső elemét, feltételezi, hogy ezek számok,
       összehasonlítja őket, és végrehajtja az r regiszterben lévő
       makrót, ha az eredetileg a verem tetején levő szám nagyobb. Az 1
       2>a parancs végrehajtja az a regiszterben tárolt makrót, míg a 2
       1>a parancs nem.

    <r   Hasonló, de akkor hajtja végre a makrót, ha az eredetileg a
       verem tetején levő szám kisebb.

    =r   Hasonló, de akkor hajtja végre a makrót, ha a két levett elem
       egyenlő.

    ?   Beolvas egy sort a terminálról és végrehajtja.  Ezzel  a
       paranccsal lehet felhasználói bevitelt kérni.

    q   Kilép a makróból és az azt hívó makróból is. Ha a legfelső
       szinten hajtod végre, a q parancs kilép a dc -ből.

    Q   Leveszi a verem legfelső elemét és ennyi szintet lép ki a
       makrókból. A Q parancs soha nem lép ki a dc -ből.

ÁLLAPOTLEKÉRDEZÉS

    Z   Leveszi a verem tetején levő elemet, megszámolja hány jegyű (ha
       szám) vagy hány karakterből áll (ha karakterlánc), és ezt a
       számot teszi a verembe.

    X   Leveszi  a  verem  tetején levő elemet, megszámolja, hány
       tizedesjegye van, majd ezt a számot teszi a verembe. Ha a levett
       elem karakterlánc, akkor 0 -t tesz a verembe.

    z   A verembe teszi a verem aktuális mélységét; azt, hogy a z
       parancs végrehajtása előtt hány elem volt a veremben.

EGYÉB

    !   A sor többi részét mint rendszerparancsot futtatja.

    #   A sor többi részét megjegyzésként kezeli.

    :r   A verem két felső elemét leveszi. A második elemet az r tömbbe
       helyezi, amit az első elemmel indexel.

    ;r   Leveszi a verem felső elemét és az r tömb indexeként használja.
       A kiválasztott elem a verembe kerül.

MEGJEGYZÉSEK

    A : és a ; tömbműveteket általában csak a bc hagyományos implementációi
    használják. (A GNU bc ezt tartalmazza, nem szükséges a futásához a dc.
    )

HIBÁK

    A hibákat e-mail-ben jelentsd a bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu címen. A
    levél tárgyában valahol legyen benne a ``dc'' szó.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tevesz Tamás <ice@rulez.org>