Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    dumpkeys - kiírja a billentyűzet megfeleltetési táblázatát

ÁTTEKINTÉS

    dumpkeys  [  -hilfn  -cjelkszlet --help --short-info --long-info
    --numeric  --full-table  --funcs-only  --keys-only  --compose-only
    --charset=jelkszlet ]

LEÍRÁS

    dumpkeys  a  szabványos  kimenetre  írja  billentyűzet  meghajtó
    megfeleltetési táblázatainak aktuális tartalmát, a  keymaps(5)-ben
    megadott formátum szerint.

    A  különböző  kapcsolók használatával lehet a kimenet formátumát
    változtatni, és egyéb információk is szerezhetők a kernelről és a
    dumpkeys(1) és a loadkeys(1) programról.

OPCIÓK

    -h --help
       Kiírja  a program verziószámát és egy rövid ismertetőt a
       szabványos hibakimenetre, majd kilép.

    -i --short-info
       Kiírja a kernel billentyűzet meghajtónak néhány tulajdonságát. A
       megadott tulajdonságok az alábbiak:

       A kernel által támogatott billentyűkódok skálája

           Azt  közli,  hogy mely értékek használhatók keycode
           kulcsszó után a billentyűtáblázat definiáló fájlokban.
           Lásd keymaps(5)-öta további információkért és ezen fájlok
           szintaktikájához.

       Az egy billentyűhöz köthető műveletek száma

           Megadja, hogy hány különböző műveletet végezhet egyetlen
           billentyű különböző módosító billentyűk használata révén.
           Például, ha ez az  érték  16,  akkor  a  módosító
           billentyűkkel kombinálva  akár 16 különböző műveletet
           definiálhat egy billentyűköz. Ha az érték 16, akkor a
           kernel  valószínűleg négy módosító billentyűről tud,
           amelyeket több  féle  képpen  kombinálva  az  adott
           billentyűvel elérheti az összes kötött műveletet.

       A kernel által támogatott műveletek skálája

           Ez  a cikk a műveleti kódok skáláját hexadecimális
           formában tartalmazza egy táblázat formájában. Ezek az
           értékek azok, amelyek a billentyűkód definálásakor a jobb
           oldalon szerepelhetnek, azaz a vv-k az alábbi sorban:

               keycode xx = vv vv vv vv

           (Lásd keymaps(5)-öt a billentyűzet definíciós  sorok
           formátumát illetően). A dumpkeys(1) és a loadkeys(1)
           szimbolikus jelölést is támogat,  aminek  használata
           javasoltabb a numerikusnál, mert amíg a műveleti kódok
           változhatnak kernelről kernelre, addig a szimbólikus
           nevek általában azonosak. Ennek ellenére, a műveleti
           kódok listája használható arra, hogy megállapitsa, hogy a
           kernel  ismeri-e  az  összes  szimbólumot,  amelyet
           loadkeys(1) ismer, vagy azért, hogy lássa, van-e olyan
           kód, melyhez a loadkeys(1) nem rendel szimbólikus nevet.
           Ahhoz hogy ezt megtehesse, hasonlítsa össze a kódok
           skáláját a szimbólumok listájával, lásd alább a --long-
           info parmétert.

       A kernel által támogatott funkció billentyűk száma

           Megadja  azon  műveleti  kódok  számát,  melyekhez
           karakterfűzérek  küldése  köthető.  Ezek  a  kódok,
           hagyományosan  különböző  funkció,  és  szerkesztő
           billentyűkhöz  vannak rendelve, és szabványos Escape
           sorozatok küldésére szolgálnak. Ez, persze, úgy  is
           átdefiniálható, hogy gyakran használt parancssorokat, E-
           mail címeket, vagy bármi mást küldjön. Főleg, ha ez a
           szám nagyobb, mint a billentyűzetén található funkció
           billentyűk száma, akkor a "tartalék" műveleti kódokat
           AltGr-billentyű kombinációkhoz kötheti, például hasznos
           szófűzérek küldésére. Lásd a loadkeys(1)-t.  további
           részletekért.

       Funkció-karakterláncok

           Az aktuális funkcióbillentyű definíciókat, a dumpkeys
           --funcs-only paranccsal láthatja.

    -l --long-info
       Ez a kapcsoló a dumpkeys -t arra utasítja, hogy  hosszú
       információs listát nyomtasson. A kimenet azonos a --short-info
       -éval, azzal, a különbséggel, hogy a végéhez csatolja  a
       loadkeys(1)  és  a  dumpkeys(1)  által támogatott műveleti
       szimbólumok listáját, a műveleti kódokkal együtt.

    -n --numeric
       Ez a kapcsoló azt okozza, hogy a dumpkeys átlépi a műveleti
       kódok  szimbólummá  való alakítását, és csak hexadecimális
       formában írja ki őket.

    -f --full-table
       Arra utasítja a dumpkeys -t, hogy lépje át az összes rövidítési
       heurisztikát,  (lásd  keymaps(5)) és a billentyű kötéseket
       kanonikus alakban közölje. Minden egyes billentyűhöz nyomtat egy
       sort, minden egyes módosító kombinációhoz egy oszlopot rendelve.
       Például, ha a kernel 16 módosító kombinációt témogat, akkor
       minden sornak 16 műveleti kód oszlopa van. Ez a kimeneti
       formátum hasznos lehet, például, olyan programoknak, amelyek
       feldolgozzák a dumpkeys kimenetét.

    --funcs-only
       Ha ezt a kapcsolót kapja, a dumpkeys csak a funkció billentyű
       karakterláncok definícióját írja ki. Rendesen, a dumpkeys a
       billentyű kötéseket és a karakterlánc definíciókat is kiírja.

    --keys-only
       Ha ezt a kapcsolot kapja, a dumpkeys csak a billentyűzet
       kötéseket írja ki. Rendesen, a dumpkeys a billentyű kötéseket és
       a karakterlánc definíciókat is kiírja.

    --compose-only
       Ha  ezt a kapcsolot kapja, a dumpkeys csak a kompozíció
       billentyűk kombinációit írja ki. Ez a kapcsoló csak akkor
       használható, ha a kernelje támogatja a kompozíció billentyűket.

    -cjelkszlet --charset=jelkszlet
       Ezzel arra utasítja a dumpkeys -t, hogy a jelkód értékeket a
       megadott jelkészlet szerint értelmezze. Ez csak a jelkódról
       szimbolikus névvé való átalakítását befolyásolja. A jelkszlet
       jelenleg elfogadott értékei iso-8859-X, ahol az X számjegy 1-9.
       Ha nincs megadva jelkszlet , akkor iso-8859-1 -t használ. Ez a
       kapcsoló egy `charset "iso-8859-x"', sort produkál, így közölve
       a loadkeys-zel, hogy hogyan értelmezze a billentyűtérképet.
       (Például "division" 0xf7 az iso-8859-1 kódban, de 0xba az
       iso-8859-8-ban.)

FÁJLOK

    /usr/share/keymaps javasolt könyvtár a billentyűtáblázat fájloknak.

LÁSD MÉG

    dumpkeys(1), keymaps(5)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Gábris Aurél <gabrisa@valerie.inf.elte.hu>

                 1993 Szept. 1           DUMPKEYS(1)