Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    file - fájl típusának meghatározása

ÁTTEKINTÉS

    file [ -vczL ] [ -f fájlnévlista ] [ -m bűvösfájl ] fájlnév ...

LEÍRÁS

    Ez a kézikönyv oldal a file parancs 3.20.1-es verzióját dokumentálja.
    A file  parancs  teszteli  minden  argumentumát  és  megpróbálja
    kategorizálni ezeket.  Három teszt sorozatot hajt végre, a következő
    sorrendben: fájlrendzer tesztek, bűvösszám (magic number) tesztek, és
    nyelv tesztek. Az els sikeres teszt eredménye határozza meg a program
    kimenetét.

    A kiírt eredmény általában a  következő  szavak  egyikét  fogja
    tartalmazni: text (a fájl csak ASCII karaktereket tartalmaz, és
    valószínüleg olvasható ASCII terminálon), executable (a fájl program
    fordítás eredményét tartalmazza, mely értelmes valamilyen UNIX kernel
    számára) vagy data, ami bármi mást jelenthet (a data típus általában
    `bináris' vagy nem-nyomtatható).  Kivételt képeznek a jól ismert
    bináris fájl formátumok (pl. core fájlok, tar  arhívumok).  Ha
    változtatsz a /etc/magic fájlon vagy magán a programon, tartsd meg
    ezeket a kulcsszavakat . A felhasználók számítanak arra, hogy ha egy
    fájl olvasható, akkor a típusában megjelenik a ``text'' karakterlánc.
    Ne tedd azt, amit a Berkley Egyetemen tettek - megváltoztttak a ``shell
    commands text''-et ``shell script''-re.

    A fájlrendszer tesztek eredménye a stat(2) renszerhíváson alapul. A
    program megnézi, hogy a kérdéses fájl üres-e vagy esetleg valamilyen
    speciális fájl-e. Minden az operációs rendszer által ismert fájltípust
    felismer (socket-eket, szimbolikus kötéseket vagy "named pipe"-okat
    (FIFOkat), már ha a rendszerünk implementálja ezeket), ha az definiálva
    van a sys/stat.h rendszer fejléc fájlban.

    A bűvösszám tesztekkel a program adott állandó formátumú fájlokat
    próbál azonosítani.  Erre a legkézenfekvőbb példa egy végrehajtható
    bináris (lefordított program) a.out állomány, aminek a formátumát az
    a.out.h tartalmazza, és esetleg az exec.h az alapértelmezett "include"
    könyvtárban. Ezek a fájlok tartalmaznak egy bűvös számot, egy adott
    helyen, valahol a fájl eleje táján, ami megmondja a UNIX operációs
    rendszernek, hogy egy bináris futtatható programról van szó, valamint
    hogy pontosan melyik fajtáról ezek közül.  A `bűvös szám' elvét
    kiterjesztették más (bináris) adatokat  tartalmazó  fájlokra  is.
    Általában  bármilyen fájlt azonosíthatunk ezzel a módszerrel, ha
    tartalmaz egy állandó azonosítót egy meghatározott (a fájl elejéhez
    közel lévő) helyen. Az ehhez szükséges adatokat a program a /etc/magic
    fájlból olvassa.

    Ha az egyik tesztelt fájl ASCII szövegnek tűnik, a file megpróbálja a
    nyelvét  megállapítani.  A nyelv tesztek különleges, a nyelvekre
    jellemző karakterláncokra keresnek (lásd names.h) a fájl első néhány
    blokkjában.  Például a .br kulcsszó arra enged következtetni, hogy
    valószínüleg egy troff(1) bemeneti fájlról van szó, míg a struct
    kulcsszó C program forrásra utal. Ezek a tesztek kevésbé megbízhatóak
    mint az előző két csoportban ismertetettek, ezért ezeket próbálja ki a
    file utoljára.  A nyelvi tesztek egyébb ellenőrzéseket is végeznek
    (mint pl. tar(1) archívumok azonosítása) és megállapítják, hogy egy
    ismeretlen típusú fájl `ascii text' vagy `data' leírást kapjon-e.

OPCIÓK

    -v, --version
       Kiírja a program verzióját és kilép.

    -m, --magic-file lista
       Másik bűvös számokat tartalmazó fájl/fájlok megadása. Több fájl
       esetén a fájl neveket kettős ponttal kell elválasztani.

    -z, --uncompress
       Megpróbál tömörített fájlokat is azonosítani.

    -c, --checking-printout
       Ellenőrző nyomtatás a bűvös számokat  tartalmazó  fájlról.
       Általában a -m kapcsolóval együtt használatos, új bűvös számokat
       tartalmazó fájl telepítés előtti ellenőrzésekor.

    -f, --files-from fjlnvlista
       A megvizsgálandó fájlok nevét a fjlnvlista nevű fájlból
       olvassa (soronként egy fájlnév), majd az argumentum listából.
       Vagy a fjlnvlista vagy legalább egy fájlnév argumentumnak
       jelen kell lennie. A szabványos bemenet olvasásához használd a
       ``-'' jelet a fájlnév argumentum helyén.

    -L, --dereference
        Ezzel a kapcsolóval elérhetjük, hogy a file  kövesse  a
        szimbólikus  kötéseket, ahogyan azt az ls(1) azonos nevű
        kapcsolója is teszi.  (azokon  a  rendszereken,  amelyek
        támogatják a szimbólikus kötéseket).

FÁJLOK

    /etc/magic - bűvös számok alapértelmezett listája.

KÖRNYEZET

    A MAGIC környezeti változóval állíthatjuk be az alapértelmezett bűvös
    számokat tartalmazó fájlt.

LÁSD MÉG

    magic(5) - bűvös fájl formátumának leírása.
    strings(1), od(1) - nem szöveg fájlok elemzésere használt eszközök.

IGAZODÁS A SZABVÁNYHOZ

    Ez a program az általános nézet szerint felülmúlja a FILE(CMD)-ben
    szereplő "System V Interface Definition"-t, már amennyire ezt abból meg
    lehet határozni. A viselkedése többnyire kompatíbilis az azonos nevű
    System V programéval.  Ez a verzió "jobb bűvész", tehát más (értsd
    pontosabb) eredménnyel szolgál sok esetben.

    Egy fontos eltérés van ezen verzió és a System V verziója között. Ez a
    verzió bármilyen szóközt (white space) határoló karakterként értelmez,
    tehát a karakterláncokban előforduló szóközöket ki kell  védeni.
    Például a
    >10 string  language impress  (imPRESS data)
    sort egy már létező bűvös fájlban a következőre kellene lecserélni:
    >10 string  language\ impress  (imPRESS data)
    Továbbá, ebben a változatban, ha egy minta "backslash" karaktert
    tartalmaz, azt ki kell védeni. Például
    0  string     \begindata   Andrew Toolkit document
    sort egy már létező bűvös fájlban a következőre kellene cserélni:
    0  string     \\begindata  Andrew Toolkit document

    A Sun Microsystems által készített SunOS 3.2-es és az azt követő
    kiadásai tartalmaznak egy file(1) parancsot, amely a System V parancs
    egy kibővített változata. Az én programom és a Sun változata között
    csak  minimális  az eltérés.  Ebbe beletartozik az `&' operátor
    használata, mint például a következő esetben:
    >16 long&0x7fffffff   >0    not stripped

BŰVÖS SZÁMOK GYŰJTEMÉNYE

    A bűvös számokat kőlönböző forrásokból gyűjtöttem össze, főleg USENET-
    ről, és különböző szerzőktől származnak. Christos Zoulas (címét lasd
    lent) gyűjti a további, vagy javított bűvös fájl bejegyzéseket.
    Rendszeresen frissítjük és közzé tesszük a bűvös fájl bejegyzésit.

    A bejegyzések sorrendje a bűvös fájlban fontos, és változhat az
    operációs renszer függvényében. Így egy régebbi file programhoz tartozó
    bűvös fájlt érdemes megtartani, összehasonlítási alapnak. (nevezd át
    pl. /etc/magic.orig-ra).

TÖRTÉNET

    Minden UNIX tartalmazza a file parancsot, legalábbis a Research Version
    6 óta biztosan (kézikönyv oldal kelte: 1975. január). A System V
    változata egy lényeges változást vonzott magával: a bűvös számok külső
    fájlban való tárolását. Ez egy kicsit lassított a programon, de sokkal
    rugalmasabbá tette.

    Ezt a programot a System V változat alapján Ian Darwin készítette, a
    nélkül, hogy bárkinek a forráskódját látta volna.

    John Gilmore tüzetesen átnézte a kódot, és javított rajta az első
    változathoz képest. Geoff Collyer talált benne több pontatlanságot, és
    néhány bejegyzéssel gyarapította a bűvös fájlt. A program azóta is
    folyamatos fejlesztés alatt áll.

SZERZŐK

    Írta Ian F. Darwin, UUCP címe {utzoo | ihnp4}!darwin!ian, e-mail címe
    ian@sq.com, postai címe: P.O. Box 603, Station F, Toronto, Ontario,
    CANADA M4Y 2L8.

    Változtatott rajta  Rob  McMahon,  cudcv@warwick.ac.uk,  1989-ben.
    Kiterjesztette a `&' operátor használatát az egyszerű `x&y != 0'-rol
    `x&y op z'-ra.

    További változtatásokat csinált Guy Harris, guy@auspex.com, 1993-ban:

       visszaállította a ``régi fajta'' `&' operátort mert 1) Rob
       McMahon változtatása eltért a megszokott haszálattól, 2) a SunOS
       ``új fajta'' `&' operátora, amelyet ez a file verzió is támogat,
       szintén kezeli a `x&y op z' műveletet és 3) egyébkent is, Rob
       változtatása nem volt dokumentálva;

       beépített több `>' szintet;

       beépítette a ``beshort'', ``leshort'', stb. kulcsszavakat, hogy
       a program egy meghatározott byte sorrendben olvassa a számokat a
       fájlból és ez a sorrend ne a file-t futtató processz eredendő
       bájt sorrendjétől függjön.

    További változtatások Ian Darwin valamint különböző más szerzők által,
    beleértve Christos Zoulas-t (christos@ee.cornell.edu), 1990-1992-ben.

MÁSOLÁSI JOGOK

    Copyright (c) Ian F. Darwin, Toronto, Canada, 1986, 1987, 1988, 1989,
    1990, 1991, 1992, 1993.

    Ezért a programért nem kérhetnek licensz díjat sem most, sem a jövőben
    a következő cégek: az American Telephone and Telegraph Company, a Sun
    Microsystems Inc., a Digital Equipment Inc., a Lotus Development Inc.,
    a Kaliforniai Egyetem Vezetősége, az X Consortium vagy az MIT, és a
    Free Software Foundation.

    Erre a szoftverre nem vonatkoznak az Egyesült Államok Kereskedelmi
    Minisztériumának export tilalmai, így szabadon exportálható bármelyik
    országba, vagy bármelyik bolygóra.

    Bárki használhatja bármilyen célra, bármilyen számítógépen ezt a
    szoftvert, megváltoztathatja és továbbadhatja szabadon a következő
    korlátozásokkal:

    1. A szerző nem felelős a szoftver használatának következményeiért,
    bármilyen súlyosak legyenek is, akkor sem ha a programban lévő hibából
    erednek.

    2. E szoftver eredetét nem szabad hamisan feltüntetni, sem kifejezett
    állítással, sem az eredeti szerzők személyének elhallgatásával.  Mivel
    nagyon  kevés  felhasználó olvas forrás kódot, a dokumentációnak
    tartalmaznia kell a szerzők adatait.

    3. Megváltoztatott verziókra világosan fel kell hívni a figyelmet, és
    nem szabad őket az eredeti szoftverrel azonosként feltüntetni. Mivel
    nagyon kevés felhasználó olvas forrás kódot,  a  dokumentációnak
    tartalmaznia kell a szerzők adatait.

    4. Ezt a közleményt nem szabad eltávolítani, vagy megváltoztatni.

    Néhany ezzel a csomaggal osztott szükséges fájlt
    (getopt,  strtok)  Henry Spencer írt, és a fenti szabályozások
    vonatkoznak rájuk.

    Néhany egyébb fájl (strtol, strchr) szintén ebből a csomagból "public
    domain" alá tartozik.

    A tar.h és is_tar.c fájlokat John Gilmore írta a saját "public-domain"
    alá tartozó tar programja alapján, így ezekre nem vonatkoznak a fenti
    korlátozások.

HIBÁK

    Kell legyen egy jobb módja a bűvös fájl automatikus előállításának.
    Hogy hogyan? Sőt, a bűvös fájlt le lehetne fordítani valamilyen bináris
    formátumba (mondjuk pl.  ndbm(3) vagy , még jobb, állandó hosszúságú
    ASCII karakterláncok formájaba, hogy heterogén hálózati környezetben is
    lehessen használni) a program gyorsabb indulása végett.  Ekkor a
    program olyan gyorsan futna mint a Version 7-es változat és mégis
    megőrízné a System V változat rugalmasságát.

    A file több olyan algoritmust használ, amik elönyben részesítik a
    gyorsaságot a pontossággal szemben, ezért a program eredménye néha
    pontatlan ASCII fájlok esetében.

    Az ASCII fájlok támogatottsága (főleg programozási nyelvek esetén)
    nagyon fapados, nem hatékony, és változtatás esetén újrafordítást
    igényel.

    Implementálni kellene az ``else'' ágakat.

    A bűvös fájlnak és a kulcsszavaknak támogatniuk kellene a szabályos
    kifejezéseket (regular expressions). Az ASCII TAB használata mezők
    elválasztásnál csúnya, és nehéz miatta a fájlok szerkesztése.

    Lehet, hogy tanácsos lenne a nagy betűk engedélyezése a kulcsszavakban,
    pl. troff(1) parancsok a kézikönyv oldal makrók helyett.  Szabályos
    kifejezések használata ezt egyszerűvé tenné.

    A program nem ismeri fel a FORTRAN fájlokat. Felismerhetné őket néhány
    kulcsszó alapján, amelyek a sor elején fordulnak elő.  Szabályos
    kifejezések használata ezt is egyszerűvé tenné.

    Az ascmagic fájlban található kulcsszavak listája valószínűleg inkább a
    bűvös fájlba tartozik.  Ezt meg lehetne csinálni pl.  egy  `*'
    kulcsszóval az offset érték helyén.

    Még egy optimalizálási lehetőség lenne a bűvös fájl rendezése. Így
    lefuttathatnánk minden tesztet az első bájtra, az első szóra, az első
    longra stb. amint azt egyszer beolvastuk. Panaszkodhatna a program ha
    összeférhetetlen bejegyzéseket talál a bűvös fájlban.  A bűvös fájl
    bejegyzéseit a fájl offset szerint kellene rendezni?

    A programnak valahogy meg kellene mondania, hogy ``mennyire jó'' az
    eredmény. Végül figyelmen kívül hagyna bizonyos találgatásokat (pl.
    ``From:'' a fájl első 5 karaktere) mert nem olyan biztosak mint más
    találgatások (pl.  ``Newsgroup:'' a ``Return-Path:''-al  szemben.)
    Amennyiben a többi próba nem jön be, az első (kevésbé biztos) találat
    alapján meg lehet mondani milyen fájlról van szó.

    Ez a program lassabb mint a mások által forgalmazott file programok.

    Ez a kézikönyv oldal, főleg ez a része, túl hosszú.

ELÉRHTŐSÉG

    A eredeti program legfrissebb változata  elérhető  a  szerzőnél:
    ftp://tesla.ee.cornell.edu/pub/file/ , de ez lehet, hogy nem működik.
    Megpróbálhatod az ftp://ftp.deshaw.com/pub/file/ -t vagy  legvégső
    esetben                               az
    ftp://ftp.uu.net/pub/FreeBSD/FreeBSD-current/src/usr.bin/file/-t.

    Ez a Debian változat megérti a hosszú kapcsolókat, és néhany hibával
    kevesebb van benne.  Elérhető minden Debian disztibúciót tartalmazó
    helyről (ftp.debian.org/mirrors).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kovács Emese <emese@eik.bme.hu>