Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    gdb - A GNU hibakereső

ÖSSZEGZÉS

    gdb  [-help] [-nx] [-q] [-batch] [-cd=dir] [-f] [-b bps] [-tty=dev]
       [-s symfile] [-e prog] [-se prog] [-c core] [-x cmds] [-d dir]
       [prog[core|procID]]

LEÍRÁS

    Egy olyan hibakereső, mint a GDB, célja az, hogy betekintést nyújtson
    egy másik program ``belsejébe'', miközben az fut--vagy arra, hogy mit
    csinált egy másik program abban a pillanatban, amikor összeomlott.

    A GDB négy fő dologra képes (és még néhány egyébre is e négy dolog
    támogatásához), amelyek segítenek a működés közben való hibakeresésben:

     o  Elindítja a programot, meghatároz bármely olyan dolgot, amely
       befolyásolhatja a működését.

     o  Megállítja   a   programot   meghatározott   körülmények
       bekövetkeztekor.

     o  Megvizsgálja, hogy mi történt, amikor a program megállt.

     o  Megváltoztat dolgokat a programban, hogy kísérletezni lehessen a
       hiba következményeinek kijavítása érdekében, és folytathassa a
       munkát egy másik hibán.

    A GDB C, C++, és Modula-2 nyelvű programok hibáinak keresésére
    használható. Amint a GNU Fortran fordító elkészül, a GDB a Fortran-t
    is támogatni fogja.

    A GDB-t a gdb shell paranccsal kell elindítani. Ha elindult, a
    parancsokat a terminálról olvassa be, egészen addig, amíg ki nem lép a
    quit parancs hatására. Súgót a help paranccsal kaphat.

    A gdb elindítható argumentumok vagy opciók nélkül is; de a leggyakoribb
    módja a GDB elindításának egy vagy két argumentummal történik, egy
    futtatható programot adva meg argumentumként:

    gdb program

    Elindítható  továbbá  egy  futtatható  program és egy core file
    megadásával:

    gdb program core

    A core file helyett megadható  egy  process  azonosító  második
    argumentumként, ha egy már futó programban kell hibát keresni:

    gdb program 1234

    ez a parancs hozzáköti a GDB-t a 1234-as folyamathoz (hacsak nincs már
    egy `1234' nevű file; a GDB először a core file jelenlétét ellenőrzi).

    Alant a leggyakrabban szükséges GDB parancsok találhatók:

    break [file:]fggvny
        Töréspontot állít be a fggvny el (a file-ban).

    run [argumentum lista]
       Elindítja a programot (argumentum listval, ha meg lett adva).

    bt   Visszakövetés: kiírja a programvermet.

    print kifejezs
        Kiírja egy kifejezés értékét.

    c   A  program  futásának  folytatása  (megállás  után,  pl.
       töréspontnál).

    next  A következő programsor futtatása (megállás után); tlpi a
       sorban levő függvényhívást.

    step  A következő programsor futtatása (megállás után); belp a sorban
       levő függvénybe.

    help [nv]
       Súgót ír ki a nv nevű GDB parancsról,  vagy  általános
       információt a GDB használatáról.

    quit  Kilép a GDB-ből.

    Részletekbe menő információkért lásd: Richard M. Stallman és Roland H.
    Pesch: Using GDB: A Guide to the GNU Source-Level Debugger. A könyv
    elérhető online az info program gdb címszavaként.

OPCIÓK

    Bármely olyan argumentum, amely nem opció, egy futtatható fájlt és egy
    core file-t (vagy folyamat azonosítót) határoz meg; azaz az első olyan
    argumentum, amelyhez nem kötődik opció, megegyzik a `-se' opcióval, és
    a második, ha van ilyen, megegyezik a `-c' opcióval, ha van ilyen nevű
    file. Sok opciónak van hosszú és rövid formája, itt mindkettőt
    megadtuk. A hosszú opciók csonkított formában is  elfogadhatóak,
    amennyiban a hosszuk elegendő az egyértelmű azonosításhoz. (Ha úgy
    tetszik, az opció jelölhető `+'-szal `-' helyett, de mi itt a
    megszokottabb jelölést használjuk.)

    A GDB egymás után dolgozza fel az összes opciót és parancssori
    argumentumot. Számít a sorrend, ha a `-x' opció is szerepel.

    -help

    -h   Felsorolja az összes opciót rövid magyarázattal.

    -symbols=file

    -s file
        A file nevű fájlból olvassa be a szimbólum táblát.

    -write A futtatható és a core fájlba történő írás engedélyezése.

    -exec=file

    -e file
        A file nevű fájlt hsználja futtathatóként amennyiben az arra
       alkalmas, és egy core dumppal kapcsolatban nyers adatként.

    -se=file
        A szimbólum táblát a file nevű fájlból veszi, és használja
       ugyan ezt a fájlt, futtathatóként.

    -core=file

    -c file
        Használja a file nevű fájlt core dump-nak.

    -command=file

    -x file
        A GDB parancsokat a file nevű fájlból olvassa.

    -directory=katalgus

    -d directory
        Adja hozzá a katalgus katalógust az elérési útvonalhoz
       forrásfile-ok kereséséhez.

    -nx

    -n   Ne  futtassa  a  `.gdbinit'  inicializációs  fájlban  levő
       parancsokat. Ebben a fájlban levő parancsok a parancssori
       argumentumok feldolgozása után hajtódnak végre.

    -quiet

    -q   ``Csöndes''.  Nem  írja  ki a bevezető és szerzői joggal
       kapcsolatos üzeneteket. Ezek a üzenetek szintén nem íródnak ki
       kötegelt feldolgozás során.

    -batch Kötegelt feldolgozás. A program 0-s értékkel lép ki az `-x'-szel
       megadott parancsfile-ok (és a `.gdbinit' file,  ha  nincs
       letiltva) feldolgozása után. Nem-nulla értékkel akkor lép ki, ha
       hiba következik be parancsfile-okban található GDB parancsok
       végrehajtásakor.

       A kötegelt feldolgozás akkor lehet hasznos, ha a GDB szűrőként
       fut, például hogy letöltsön és futtasson egy programot egy másik
       számítógépen. Azért, hogy ez használhatóbb legyen, a

       Program exited normally.

       üzenet (amely rendszerint akkor íródik ki, amikor egy GDB által
       futtatott program kilép) nem íródik ki kötegelt feldolgozáskor.

    -cd=katalgus
        A GDB munkakatalógusa a katalgus legyen a jelenlegi helyett.

    -fullname

    -f   Az Emacs állítja be ezt az opciót, amikor alfolyamatként
       futtatja a GDB-t. Ez arra készteti a GDB-t, hogy kiírja a
       teljes file nevet és sorszámot szabványos, felismerhető formában
       minden alkalommal, amikor egy verem keret kiíródik (amelybe
       beleértendő minden alkalom, amikor a program megáll). Ez a
       felismerhető formátum a következőképpen néz ki: két ` 32'
       karakter, amelyeket a file neve, a sor sorszáma és a karakter
       helye követ kettőspontokkal elválasztva,  majd  egy  újsor
       karakter. Az Emacs-GDB csatolóprogram a két ` 32' karaktert
       használja jelként a keret forráskódjának kiírásához.

    -b bps Beállítja a soros csatoló vonali sebességét (baud szint vagy
       bit per másodperc), amelyet a GDB használ távoli hibakereséshez.

    -tty=eszkz
        A eszkz eszközt  használja  szabványos  bemenetként  és
       kimenetként.

LÁSD MÉG

    Az info program `gdb' címszavaként; Richard M. Stallman and Roland H.
    Pesch: Using GDB: A Guide to the GNU Source-Level Debugger, 1991
    július.

MÁSOLÁS

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Megadjuk  az  engedélyt  ezen kéziköny szó szerinti másolatainak
    létrehozására és terjesztésére, amennyiben a szerzői jog címke és ez az
    engedély a másolatokon is szerepel.

    Megadjuk  az  engedélyt  ezen  kéziköny  módosított  másolatainak
    létrehozására és terjesztésére a szó szerinti másolatokra vonatkozó
    feltételekkel,  amennyiben a módosítások eredményeképpen létrejövő
    kézikönyvet egy ezzel azonos engedély alatt terjesztik.

    Megadjuk az engedélyt ezen kéziköny  más  nyelvekre  lefordított
    változatainak  másolására  és  terjesztésére a fenti, módosításra
    vonatkozó feltételekkel, kivéve, hogy ezen engedélynek a Free Software
    Foundation által jóváhagyott fordítása szerepelhet az eredeti angol
    nyelvű változat helyett. Szakács Gergely Márton <case@fornax.hu>