Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    gpm - kivágás és beillesztés segédprogram és egér szerver virtuális
    konzolokra

ÁTTEKINTÉS

    gpm [ options ]

LEÍRÁS

    Ez a csomag egy hasznos egérszerver próbál lenni Linux konzolon futó
    alkalmazások részére. A "selection" csomagon alapszik és a kód egy
    része is magából a selection-ből származik. Ez a csomag a "selection"
    kiváltására készült egyfajta kivág-és-beilleszt mechanizmusként de
    vannak további lehetőségei is. A "selection" csomag valósította meg
    elsőként  a  kivág-és-beilleszt  funkciót  Linuxon  két  egérgomb
    használatával és a kivágás puffer (cut buffer) neve még most is
    "selection  buffer"  ("kiválasztás  puffer") vagy csak egyszerűen
    "selection" ("kiválasztás") ebben  a  dokumentumban.  Az  alábbi
    információk  a  texinfo  fájlból  származnak,  ami az elsődleges
    információforrás.

    A gpm program egy démonnak tekinthető (ezért a gpmd jobb név lenne
    neki). Ez a fejezet szándékszik leírni a gpm parancssori opcióit, míg a
    belső tulajdonságok a következő részekben körvonalazódnak. Gpm belső
    tulajdonságok.

    Az ioctl(TIOCLINUX) redszerhívásban lévő szigorítások miatt a gpm-et a
    rendszeradminisztrátornak kell futtani. A szigorítások a legutóbbi
    1.1-es kernelekbe kerültek be, egy a kiválasztással és a képernyő dump-
    pal kapcsolatban álló biztonsági rés javításaként.

    A szerver a felhasználó izlése szerint  konfigurálható és minden
    alkalmazás örökli a szerver viselkedését. Az 1.02 verziótól kezdődően
    az egér viselkedése újrakonfigurálható minden,  konzolra  történő
    felhasználói bejelentkezéskor.  Lásd a ``-q'' Szerver Segélykérés
    leírását.

    A 0.97 verziótól a szerver program a háttérbe került.  A  gpm
    megállítható  a  -k  parancssori  paraméterrel  történő  ismételt
    meghívással, bár a killall gpm jobb választás lehet.

SPECIÁLIS PARANCSOK

    Az 1.10 verzió megadja  a  lehetőséget  a  speciális  parancsok
    végrehajtására bizonyos körülmények között. A speciális parancsok
    alapértelmezésben a rendszer újraindítása és  leállítása,  de  a
    felhasználó a személyes kívánságát is meghatározhatja. A programok
    egérrel való elindítása hasznos a programozók számára, mert lehetővé
    teszi a tiszta lekapcsolást, ha a rendszer billentyűzet zárolódott és
    nincs használható hálózat, amivel a normális állapotot vissza lehetne
    állítani.

    A speciális parancsok tripla jobb és bal gomb kattintással érhetőek el
    -- ami egy valószínűtlen esemény a normál egérhasználat mellett. A
    legegyszerűbb módszer a triplakattintásra az egyik gomb lenyomása és
    triplakattintás a másikon. Amikor speciális feldolgozás elindult, egy
    üzenet jelenik meg a konzolon (és kettőt sípol a hangszóró, ha van); ha
    a felhasználó elenged minden gombot és egyiket három másodpercen belül
    ismételten megnyomja, akkor a gombnak megfelelő speciális parancs
    végrehajtódik.

    Az alapértelmezett speciális parancsok a következők:

    bal gomb
       Újraindítja a rendszert az init folyamat meghívásával.

    középső gomb (ha van)
       A következőt hajtja végre: `/sbin/shutdown -h now'

    jobb gomb
       A következőt hajtja végre: `/sbin/shutdown -r now'

    A -S parancssori kapcsoló engedélyezi a speciális parancs végrehajtást
    és  engedi  meg  a  három  speciális  parancs változtatását. Az
    alapértelmezések elfogadásához a `-S ""' (azaz üres argumentumot kell
    megadni).  A  saját  parancsok meghatározásához egy kettősponttal
    elválasztott listát kell megadni a bal, középső és jobb gombra
    vonatkozó hozzárendelésekről. Ha valamelyik parancs üres, akkor úgy
    lesz értelmezve, mint `send a signal to the init process' (`jelzés
    küldése az init processzhez'). Ez a külön művelet azért támogatott a
    külső programok végrehajtásán kívül mert néha hibák (bug-ok)  a
    rendszernek lehetetlenné teszik az elágazást; ezekben a ritka esetekben
    a programozónak mindenképpen le kell tudni állítania a rendszert, és az
    init leállítása egy futó processzből az egyetlen lehetséges megoldás
    erre.

    Például, `-S ":telinit 1:/sbin/halt"' hozzárendeli az init leállítását
    a bal gombhoz, egyfelhasználói módba kapcsolást a középsőhöz, és a
    rendszer leállítását a jobb gombhoz.

    A rendszer adminisztrátornak nyilvánvalóan óvatosnak kell lenni a
    speciális parancsokkal, mivel a gpm superuser jogokkal fut. A speciális
    parancsok leginkább azoknál a számítógépeknél használhatók, amelyek
    egeréhez csak megbízható emberek férnek hozzá.

OPCIÓK

    A rendelkezésre álló parancssori opciók a következők:

    -a accel
       Beállítja  a használt gyorsítás értékét akkor, amikor egy
       egyszeres
        mozgatás esemény hosszabb, mint delta (lásd -d)

    -b baud
       Beállítja az átviteli sebességet (baud rate-et)

    -B sequence
       Beállítja a gombok sorrendjét. ``123'' a normál sorrend, ``321''
       használható  a  balkezes embereknél és ``132'' használható
       kétgombos egér esetében (különösen az Emacs-nál). Minden gomb
       sorrend megengedett.

    -d delta
       Beállítja a delta értéket. Amikor az egyszeres mozgatás esemény
       hosszabb, mint delta, akkor a gyorsítás  szorzótényezőként
       használatos. (Legalább 2-nek kell lennie.)

    -g number
       Glidepoint eszközöknél koppintással emulálja a megadott gombot.
       A számnak 1, 2 vagy 3-nak kell lennie, ami a -B  gomb
       sorrendbeállítás előtti állapotra vonatkozik.  Ez az opció a
       mman és a ps2 dekódolást használja. Alapértelmezésben nincs
       emulált gomb, mert a ps2 koppintás nem kompatíbilis néhány
       normál ps2 egérrel.

    -h   Összegzést nyomtat a parancssori opciókról.

    -i interval
       Az interval érték használható a többszörös kattintás felső
       időhatáraként.  Ha a gomb-felengedés és gomb-lenyomás események
       közötti idő kevesebb, mint a határ, akkor a folyamat dupla vagy
       tripla kattintásként értelmezett. Az időt ezredmásodpercben kell
       megadni.

    -k   Leállítja a futó gpm-et. Ezt a  busz  egér  felhasználói
       használhatják a gmp leállítására X indítása előtt (ha nem
       használják a -R opciót, vagy ha az  egyszeres  megnyitás
       korlátozás nincs kivéve a kernelből).

    -l charset
       Az inword() keresőtáblát választja ki. A charset argumentum egy
       karakterlista; egy tartomány megadására használható,  a  /
       használható a következő karakter tiltására, vagy oktális kódok
       előállítására. Csak látható karakterek szerepelhetnek a charset
       argumentumban, mert a vezérlőkarakterek nem jelennek meg a
       szöveges módú videomemóriában, ahonnan a kiválasztott terület ki
       lesz vágva.

    -m filename
       A  megnyitni  kivánt filename egér fájlt nyitja meg.  Az
       alapértelmezett a /dev/mouse.

    -M   Engedélyezi a többszörös módot. A daemon két különböző egér
       eszközt fog olvasni. Minden ezutáni opció a második eszközre
       vonatkozik, míg minden ez előtti opció az első  eszközre
       vonatkozik. Ez az opció automatikusan kényszeríti a ``ismétlő''
       (``repeater'') (-R) opció bekapcsolását.

    -o lines
       Modem vonal váltó. A lines argumentum lehet ``dtr'', ``rts''
       vagy ``both'' (azaz mindkettő). Ez néhány különleges egérhez
       szükséges.

    -p   Kényszeríti a mutató megjelenítését kiválasztás alatt. Ez a
       selection-1.7  viselkedése,  ami  néha  zavaró  lehet.
       Alapértelmezésben nem mutatja a mutatót, ami szintén lehet
       ugyanolyan zavaró.

    -q   Kilép az egér viselkedésének beállítása után. Ez arra szolgál,
       hogy az egér beállításait (-a, -B, -d, -i, -l, -p, -r) anélkül
       változtathassuk meg, hogy a szervert újraindítanánk. Mivel ez
       root jogokat követel meg, a rendszer adminisztrátorok a `set-
       uid' biteket használhatják a lehetőség ki/be kapcsolására. Az
       egér paraméterek változtatása azonban csak valamelyik virtuális
       konzolról  megengedett.  Az  opciók  csak  az első egérre
       vonatkoznak.

    -r number
       Beállítja az érzékenységet. Nagyobb szám gyorsabb kurzor mozgást
       eredményez.

    -R   A  gpm egy ismétlőként (repeaterként) fog működni: minden
       grafikus módban vett egér adat a /dev/gpmdata fifo tárba kerül,
       mouse-systems módban. Ez azt jelenti, hogy konfigurálhatjuk az X
       szervert úgy, hogy a fifo tárat használja egér eszközként. Ez
       egy  hasznos  opció  a  busz  egeret használóknak, amivel
       kikerülhetik az egyszeres-megnyitás (single-open) korlátozást.
       Szintén könnyen lehet vele azokat a buta kettős üzemmódú (dual-
       mode) egereket kezelni, amik arra kényszerítenek, hogy lenyomva
       tartsuk  a  középső  gombot  videomód váltáskor. Az opció
       bekapcsolását a -M opció kényszeríti.

    -s number
       A mintavételi sebességet (sample rate) állítja be az egér
       eszközre.

    -S commands
       Engedélyezi a speciális parancs feldolgozást és opcionálisan
       megadhat egyéni parancsokat egy kettőspontokkal elválasztott
       listában. Lásd fent a speciális parancsok részletes leírását.

    -t name
       Beállítja az egér típusát. A -t help listát ír ki a használható
       egér típusokról. Egér Típusok.

    -v   Verzió információt nyomtat, majd kilép.

    -2   Kényszeríti a két gomb használatát. Ez azt jelenti, hogy ha
       volna középső gomb, az akkor is jobbként lenne értelmezve.

    -3   Kényszeríti a három gomb használatát. Alapértelmezés szerint az
       egér kétgombosnak tekintett, amíg a harmadik  gomb  nincs
       megnyomva.  Ha három gomb van, akkor a jobb használható a
       kijelölés bővítésére, és a középső a beillesztésre. Figyelem: a
       -3 opció használatakor egy kétgombos egérnél nem lehet használni
       a beillesztést.

MŰKÖDÉS

    Szöveget kiválasztani a bal egérgomb lenyomásával  és  húzásával
    (bemeszeléssel) lehet.  Szöveget ugyanarra vagy egy másik konzolra
    beilleszteni a középső gombbal lehet. A jobb gombbal bővíteni lehet a
    kijelölést, úgy mint az `xterm'-nél.

    Kétgombos egér a jobb gombot használja beillesztésre.

    Dupla és tripla kattintás egész szavakat és egész sorokat jelöl ki. A
    legjobb vizuális eredmény eléréséhez a `-P' opció használata javasolt.

    Ha egy a sor tartalma után álló szóköz be van meszelve, és nincs más
    szöveg a sorban, akkor az egész sor automatikusan kijelölődik. Ha több
    sor van kijelölve, akkor a sorvégi szóközök törlődnek a kiválasztás
    pufferből minden sor végén.

    A virtuális konzolra kerülő bármilyen kimenet törli a képernyőről a
    bemeszelést  a  képernyőtartalom  sértetlensége  érdekében,  de a
    beillesztés puffer tartalma nem fog változni.

    A kiválasztás mechanizmus le van tiltva, ha az irányító virtuális
    konzol grafikus módban van, például amikor az X11 fut, és újra
    engedélyezett, amikor szöveges módba visszatérünk.  (Lásd az alábbi
    HIBÁK részt.)

HIBÁK

    A gpm szervernek problémái adódhatnak az X-el való együttműködés során:
    ha az egered egy egyszeres-megnyitású (single-open) eszköz (Pl. busz
    egér), akkor le kell állítanod a gpm-et az X indítása előtt, vagy
    használd a ``-R'' opciót (lásd fent). A gpm leállításához a gpm -k
    parancs használható. Ez a probléma nem fordulhat elő soros egérnél.

    Két gpm nem futhat ugyanazon a rendszeren. Ha két egered van, akkor
    használd a ``-M'' opciót (lásd fent).

    Ha az aktuális konzol grafikus módban van, akkor a gpm inaktív, amíg
    szöveges módba vissza nem áll (ha a -R nem használt), tehát nem
    válaszol a klienseknek. Mindenesetre nem valószínű, hogy az egérre
    vágyó kliensek kitörtetnének a rejtett konzolokra.

    A pre-1.0 verziszámú gpm-nek problémái vannak a 1.2.9 vagy magasabb
    verziójú kernellel, mert a klienseknek írási jog kell a /var/run/gpmctl
    i-bögre (i-node-ra). Vagy a chmoddal kell irási jogot adni a bögnek
    (node-nak) vagy telepítenni kell a gpm 1.0  vagy későbbi verzióját
    (mivel neked meg van ez a dokumentum, neked meg van a frissített
    szoftver).

SZERZŐK

    Andrew Haylett <ajh@gec-mrc.co.uk> (eredeti selection kód)
    Alessandro Rubini <rubini@ipvvis.unipv.it> (minden új szolgáltatás)
    A selection és a gpm sok-sok munkatársa.

FÁJLOK

    /dev/mouse   Az alapértelmezett egér eszköz
    /var/run/gpmpid A futó gpm folyamatazonosítója (PID)
    /var/run/gpmctl Egy control socket klienseknek.
    /dev/gpmdata  Az `ismétlő' (`repeater') (-R) démon által írt fifo.

LÁSD MÉG

    mev(1)   Minta kliens gpm démonhoz.
    gpm-root(1) A Control-Mouse események kezelője.

    A `gpm' -ről szóló infó fájl több, teljes információt  ad  és
    elmagyarázza hogyan lehet gpm klienst írni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horneczki Gábor <arthur@freemail.c3.hu>